Capacity Asia 2015

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Capacity Asia 2015 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งงานนี้นับเป็นการรวมตัวของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทชั้นนำในเอเชียเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับเจรจาธุรกิจกับผู้ให้บริการในแวดวงเดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต อีกทั้งยังช่วยยกระดับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภูมิภาคนี้ร่วมกันอีกด้วย