Dark Fiber

Dark Fiber

Dark Fiber เป็นการให้บริการการเชื่อมโยงโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงของบริษัทให้กับลูกค้าจำกัดเฉพาะบางราย

โดยเฉพาะลูกค้าที่ ต้องการบริหารจัดการและควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานของตน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค รวมถึงอุปกรณ์ต้นทางถึง ปลายทางแบบเฉพาะ เพื่อการต่อเชื่อมของลูกค้าเอง ลูกค้าจึงสามารถเลือกลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความเร็วในการรับ-ส่งได้อย่างอิสระ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สถาบันการเงิน ซึ่งต้องการเพียงโครงข่ายการเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานเท่านั้น และดูแลโครงข่ายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของตนเอง เป็นต้น