Cloud Direct Connect Solution

Cloud Direct Connect Solution

Cloud Direct Connect Solution

เป็นการให้บริการเชื่อมต่อจากสำนักงานของลูกค้าตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์แทนการเข้าถึงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ Megaport บริษัทชั้นนำด้านโครงข่ายในประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการเส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง Amazon (AWS), Microsoft Azure/Office 365 และ Google Cloud Platform ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้คือ ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานเพราะเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ Private Link ซึ่งเป็นของลูกค้าเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ได้หลากหลายรูปแบบและหลายรายได้พร้อมกัน ทำให้ลดการเกิดปัญหาเรื่องการรับ-ส่งข้อมูลที่ล่าช้าอันเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ Symphony Cloud Direct Connect Solution พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถเปิดให้บริการได้ทันที พร้อมการรับประกันมาตรฐานการให้บริการด้วย SLA (Service Level Agreement) 99.9% ที่ให้ความมั่นใจในคุณภาพโครงข่ายบริการของเรา