โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ

บริการโครงข่ายไวไฟ (WiFi Network Service)

ปัจจุบันเทคโนโลยีไวไฟ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการรับส่งข้อมูลทั่วไป ซิมโฟนี่ได้นำเอาเทคโนโลยีไวไฟมาประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงข่ายใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ หรือ Access Point ตามสถานที่สำคัญที่ซิมโฟนี่มีโครงข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อให้บริการโครงข่ายไวไฟ โดยบริการนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ สามารถให้บริการของตนไปยังลูกค้าผ่านโครงข่ายไวไฟของซิมโฟนี่ได้ เสมือนเป็นโครงข่ายที่ให้บริการเอง แต่ไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ และเช่าวงจรต่อเชื่อมเอง โดยซิมโฟนี่เป็นจะเป็นผู้ดูแลและบริการในส่วนของโครงข่ายไวไฟทั้งหมด มาตรฐานเดียวกับการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง เพื่อช่วยลดภาระในการดูแลให้กับผู้ให้บริการที่มาเช่าใช้

ในระยะเริ่มต้น ซิมโฟนี่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์และจัดสร้างโครงข่ายไวไฟ เพื่อให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวม 23 สถานี และมีโครงการที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสำนักงานชั้นนำ และสถานที่อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าในอนาคต