Disaster Recovery as a Service เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่น ภัยสงคราม อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย สิ่งเหล่านี้คือภัยพิบัติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังยากที่จะต้านทานภัยพิบัติเหล่านี้ได้ นอกจากนั้นหากเกิดเหตุแล้วมักตามมาด้วยความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่จะต้องฟื้นฟูกันใหม่ ในเมื่อไม่สามารถต้านทานหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ความไม่ประมาทดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีที่สุด ธุรกิจจึงควรมีการวางแผนตั้งรับเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) หากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นมา

Disaster Recovery หรือเรียกสั้นๆว่า DR หมายถึงการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในอดีตการวางแผนทำ DR นั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับการทำ DR, การจัดเตรียมระบบโครงข่ายให้พร้อม, การวางแผนในการกู้คืนระบบ ไปจนถึงการจัดหาสาขาสำรองสำหรับการทำ DR จำเป็นต้องลงทุน Hardware เเละ Software ไว้ที่ Site สำรองเพื่อทำงานทดเเทน ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานที่ Site หลักได้ ซึ่งฟังดูเหมือนง่าย เเต่เเท้ที่จริงเเล้วมีความซับซ้อนในการสร้างและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

แต่ Symphony Cloud Service นั้นมี Solution DR as a Service ที่จะช่วยให้การทำ DR นั้นกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าที่เคย เพราะธุรกิจสามารถเลือกได้ทันทีเลยว่าจะทำแผน DR ให้กับ Server ไหนบ้าง ไม่ว่า Server นั้นจะอยู่ในรูปแบบของ VM ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในบริษัทเอง หรือว่าจะอยู่บน Cloud ของผู้ให้บริการก็สามารถเลือกทำได้เช่นกัน และเมื่อทำ DRแล้วข้อมูลใน Server นั้นๆ ก็จะถูกทำสำเนาไปอยู่บนบริการ Cloud ของ Symphony อีกชุดและเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายที่มีความปลอดภัยกลับมายัง Data Center หรือ Cloud ที่บริษัทใช้งานอยู่ เพื่อ Standby ให้พร้อมต่อการกู้คืนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใดๆ ขึ้นกับ Server Site หลัก

สิ่งที่องค์กรควรจะเตรียมรับมือและประเมินไว้ล่วงหน้าก่อนทำ DR คือ RPO และ RTO

RPO (Recovery Point Objective) คือระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหายเมื่อระบบ Backup ล่มลง ซึ่งนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่องค์กรยอมรับและเป็นผู้กำหนดออกมาเป็นตัวเลขด้วยตัวเอง อาทิเช่น ช่วงเวลาที่ข้อมูลจะสูญเสียหรือเสียหายได้มากที่สุดเท่ากับ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง นั่นคือสิ่งที่จะต้องยอมรับ

RTO (Recovery Time Objective) คือระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้น เพื่อให้ระบบกลับมารองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Symphony Cloud Service มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการวางแผนการกู้คืนระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ RTO (ระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุขัดข้องขึ้น) และ RPO (ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลมีความเสียหายเกิดขึ้น) ที่บริษัทกำหนดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในราคาที่ประหยัดกว่า

ถือว่าเป็น Next Generation Services รูปแบบใหม่สำหรับ Disaster Recovery Solution ที่ Symphony Cloud Service พร้อมช่วยให้องค์กรลดโอกาสการเกิด Downtime เเละธุรกิจจะยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเเบบ Hot Site เเบบเดิมๆ

สนใจบริการติดต่อ 02 101 1111 หรือ E-mail : Cloud@symphony.net.th