Thailand Insurance CIO Forum 2023

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2023 ภายใต้ชื่องาน “Embracing Tech-Driven Insurance Solutions” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ ชมรมไอทีประกันภัย โดยได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ รวมถึงโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตและนายหน้าประกันภัย

ทั้งยังมีโอกาสได้พุดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าและผู้ร่วมงาน พร้อมมีกิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลและของที่ระลึกจากเราอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม Amari Pattaya จ.ชลบุรี