Backup as a Service (BaaS) ข้อมูลสำคัญป้องกันไว้ดีกว่าแก้

ในยุคดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจ จนมีคนเปรียบว่า “Data is the new oil” ดังนั้นความได้เปรียบของแต่ละองค์กรหรือบริษัทล้วนมาจากการหาและใช้ข้อมูลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นขององค์กรเอง ข้อมูลของคู่แข่งในตลาด หรือข้อมูลของลูกค้าเอง ข้อมูลทุกอย่างล้วนมีค่าและมีความสำคัญที่จะต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดการสูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้ตลอดเมื่อต้องการ

การที่ข้อมูลจะสูญหายได้นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องความชำรุดของอุปกรณ์ที่ใช้ เกิดจากความผิดพลาดของตัวซอฟต์แวร์เอง จากภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรม ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน แม้ว่าเราจะสามารถเตรียมการรับมือกับเหตุต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลเราสูญหายได้ แต่ปราการด่านสุดท้ายคือการสำรองข้อมูล ที่เราจะมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น องค์กรยังคงมีข้อมูลสำคัญเก็บอยู่อย่างปลอดภัย

Symphony Cloud Service ขอพาทุกคนมารู้จักกับ Backup as a Service (BaaS) ว่ามันคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

Backup as a Service (BaaS) คืออะไร

เป็นโซลูชั่นการสำรองและการจัดเก็บข้อมูลโดยเก็บไว้สำรองกับผู้ให้บริการ Cloud ภายนอกอีกหนึ่งชุด จากเดิมที่หลายๆ องค์กรมักจะทำการเก็บหรือสำรองข้อมูลแบบ On-Premises ขององค์กรเองเพียงชุดเดียว แต่ตามแนวคิด 3-2-1 Backup Rule สมัยใหม่ การสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้  แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Backup  as a Service นี้ จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเดิมที่องค์กรต้องใช้ทรัพยากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ขององค์กรเอง โซลูชั่นนี้จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้อย่างดี  ส่วนการจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้นั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ BaaS

ทำไมต้องใช้ Backup as a Service

ในปัจจุบันองค์กรและธุรกิจจำนวนมาก มีการใช้งานและเก็บข้อมูลในการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจไว้ในรูปแบบดิจิทัลและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเก็บและใช้งานข้อมูลเหล่านี้เองก็มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายอันเนื่องมากจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระบบจัดเก็บเสียหาย โดนโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่นๆ ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้สูญหายหรือรั่วไหล อาจสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรหรือธุรกิจเป็นอย่างมาก ถึงจะมีการสำรองข้อมูล On-premises ไว้อยู่แล้ว แต่ถ้ามีการใช้บริการ BaaS เพิ่ม การสำรองข้อมูลลงบน Cloud ย่อมปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน BaaS คือ

  1. ความรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และไม่ต้องดูแลรักษา เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอยู่แล้ว
  2. ความปลอดภัย เพราะข้อมูลที่ถูกสำรองไว้บน Cloud จะถูกเข้ารหัสและมีการทำสำรองไว้เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  3. ค่าใช้จ่ายถูกกว่า ไม่มีต้นทุนแฝงอื่นๆ เหมือนการสำรองข้อมูลแบบ On-Premises ที่จะต้องเช่าค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทั้งหมด

Backup as a Service (BaaS) เหมาะสมกับใคร

บริการ BaaS เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ไม่อยากลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์และต้องการSolution ในการสำรองข้อมูลในทันที หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการจะขยับขยายการสำรองข้อมูลเดิมแบบ On-Premises ให้สามารถรองรับการสำรองข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งบริการ BaaS สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของการประหยัดต้นทุน ความรวดเร็วและองค์กรของคุณก็ไม่ต้องจัดการกับปัญหาหลังบ้านหรือปัญหาทางเทคนิคใดๆ

การมี Backup Solution ที่ดีจะช่วยให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดก็สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาใช้ได้ทันเวลาเมื่อต้องการ  ซึ่ง Symphony Cloud Service มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการเลือก Backup as a Service Solution ที่ช่วยให้คุณเลือกวางระบบการสำรองข้อมูลได้เหมาะกับความต้องการใช้งานและงบประมาณขององค์กร

สนใจบริการติดต่อ 02 101 1111 หรือ E-mail : Cloud@symphony.net.th