บริการระหว่างประเทศ

บริการระหว่างประเทศ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในการเชื่อมต่อการใช้งานวงจรความเร็วสูงไปยังต่างประเทศ

บริษัทจึงดำเนินการจนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ใบอนุญาตเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange: NIX) แบบที่สอง

ประเภทบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระหว่างประเทศภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ประกอบด้วย 3 ประเภทดังนี้

บริการ IPLC (International Private Leased Circuit)

เป็นบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศจากจุดต้นทางผ่านโครงข่ายของบริษัทฯ ต่อเชื่อมตรงไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ไปยังปลายทางลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี DWDM และ SDH สำหรับโครงข่ายหลัก และเทคโนโลยี SDH , EoSDH, และ TDM สำหรับโครงข่ายให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและความเร็วที่เช่าใช้ ตั้งแต่ 64kbps – E1, DS3, STM1 จนถึง STM64 เป็นโครงข่ายที่มีความปลอดภัยสูง และให้บริการความเร็วเฉพาะแบบการันตี สามารถใช้สื่อสารได้ทั้งข้อมูล ภาพ และเสียง อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

บริการ IPLC เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรข้ามชาติ องค์กรขนาดใหญ่เล็กที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ กลุ่มผู้ให้บริการวงจรระหว่างประเทศ กลุ่มผู้ให้บริการดิจิตอลบรอดคาสติ้ง ทีวีดาวเทียม

บริการ VPN (Virtual Private Network) หรือ NNI

เป็นบริการวงจรสื่อสารโทรคมนาคมแบบเสมือนสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศผ่านทางโครงข่ายของบริษัทฯ ไปต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เพื่อจัดการทราฟฟิคและโครงข่ายของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้สื่อสารได้ทั้งข้อมูล ภาพ และเสียง อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ในการรับ-ส่งเช่นกัน รวมทั้งมีความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารเหมือนอย่างบริการ IPLC แต่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทราฟฟิคที่แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยี IP ในการจัดการ ทราฟฟิค สำหรับโครงข่ายให้บริการลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ EoSDH หรือ Ethernet ได้ ความเร็วที่ให้บริการมีตั้งแต่ 64 kbps. ไปจนถึง Gigabit Ethernet

บริการนี้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าเดียวกับกลุ่ม IPLC หากแต่ขึ้นอยู่กับความเร็วและเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการเลือกใช้

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG หรือ IP Port) และ IP Transit

เป็นบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศ บริการ IP Transit เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ โดยใช้โครงข่ายในประเทศไทยเป็นจุดผ่าน (Hub)

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะให้บริการดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการบรอดแบนด์

Cloud Direct Connect Solution

เป็นการให้บริการเชื่อมต่อจากสำนักงานของลูกค้าตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์แทนการเข้าถึงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ Megaport บริษัทชั้นนำด้านโครงข่ายในประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการเส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์อย่าง Amazon (AWS), Microsoft Azure/Office 365 และ Google Cloud Platform ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้คือ ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานเพราะเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ Private Link ซึ่งเป็นของลูกค้าเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ได้หลากหลายรูปแบบและหลายรายได้พร้อมกัน ทำให้ลดการเกิดปัญหาเรื่องการรับ-ส่งข้อมูลที่ล่าช้าอันเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ Symphony Cloud Direct Connect Solution พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถเปิดให้บริการได้ทันที พร้อมการรับประกันมาตรฐานการให้บริการด้วย SLA (Service Level Agreement) 99.9% ที่ให้ความมั่นใจในคุณภาพโครงข่ายบริการของเรา

Malaysia-Cambodia-Thailand

Submarine Cable System

MCT Submarine Cable System คือระบบเคเบิลใต้น้ำประสิทธิภาพสูงของภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมต่อการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเข้าด้วยกัน โดยสามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 30 Tbps. และรองรับ 100G Ethernet Technology

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ 3 บริษัท ได้แก่ Telekom Malaysia (มาเลเซีย), TelcoTech (กัมพูชา) และซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (ไทย) ที่ลงทุนร่วมกันสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในน่านน้ำ 3 ประเทศ ระหว่างรัฐเชอราติ้ง ประเทศมาเลเซีย, สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาและจังหวัดระยอง ประเทศไทย

เมื่อต้นปี 2560 ระบบเคเบิลใต้น้ำ MCT สามารถให้บริการด้วยโครงข่ายที่มีศักยภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิธในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศไปยังประเทศต่างๆ และระหว่างเมืองสำคัญในภูมิภาคอาเซียน

ระบบเคเบิลใต้น้ำ MCT เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศมาเลเซีย กัมพูชาและประเทศไทยและรองรับการรับ – ส่งข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยแบนด์วิธขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าในอาเซียนที่มีการติดต่อทางธุรกิจไปยังทวีปอื่นๆ ทั่วโลก และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของไทยที่ลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ

MCT เชื่อมต่อระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่าง 3 ประเทศและสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบเคเบิลใต้น้ำในเส้นทางอื่นๆ ดังนี้

MCT จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศและระหว่างเมืองสำคัญในอาเซียนด้วยค่าบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบระบบและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการจาก 3 บริษัทชั้นนำคือ Telekom Malaysia, Telcotech และซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ที่มีประสบการณ์มายาวนานในการให้บริการธุรกิจโทรคมนาคม

สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬีตั้งอยู่ที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 2 ไร่ อาคารมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร มีระบบต่างๆ ที่สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับบริการ MCT ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมของเส้นทางสำรอง

Network Operations Centre (NOC)
Network Operations Centre (NOC)

 • ทีมวิศวกรมีความเชี่ยวชาญในการดูแลบริการระบบเคเบิลใต้น้
 • ทีมวิศวกรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบเคเบิลใต้น้ำ
 • มีการดูแลวงจรและโครงข่ายระหว่างประเทศร่วมกัน

Fully Diverse Operation Ensures Continuity of Operations
Fully Diverse Operation Ensures Continuity of Operations

 • มีการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์สำรอง
 • มีการบริหารจัดการด้าน Data Communication Network (DCN)
 • ดูแลวงจรตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน

Submarine Cable Management
Submarine Cable Management

 • การดูแลวงจรโดยทีมวิศวกร MCT NOC ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี
 • มีระบบแจ้งเตือนกรณีวงจรเกิดปัญหา

Availability
Availability

 • มีระบบบริหารจัดการเพื่อบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
 • มีทีมงานที่ดูแลการส่งมอบบริการให้ลูกค้า
 • มีการทดสอบระบบระหว่างประเทศ

Contact Us
Contact Us
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

 • Office : +66 2101 1111 | Mobile : +66 8 9895 6644
 • e-mail : ITBTeam@symphony.net.th