ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสาสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

ตำแหน่งงานว่าง

Job Responsibilities:

 • Provisioning, testing, and acceptance of cloud service.
 • Working with various public and private cloud service provider.
 • Maintain, audit, and report on cloud resource, inventory and augments as needed.
 • Escalate issues to relevant teams as appropriate and manage expectations of customers (internal & external) on a periodic basis.
 • Must be comfortable to working in shift rotation.
 • Ability to multi-task and to prioritize workload under deadlines in a fast-paced environment.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree, Master’s degree in Computer Science, Engineering or equivalent.
 • Minimum 3 years in Cloud environment and related.
 • Excellent decision making and problem-solving skills.
 • Excellent in VMware cloud technology
 • Good Experience in Hypervisor Technology, Backup and restore software, Operating System.
 • Ability to interpret and analyze data and technical processes, identify problems and potential solutions and formulate recommendations.
 • Ability to think creatively to accomplish continuous improvement and evolution of the department.
 • Excellent communication and interpersonal skills that apply to both internal and external customers.
 • Demonstrated interpersonal skills to work effectively in a team environment and maintain a professional and positive manner.

Key Responsibilities:

 • Being responsible for all financial analysis and reports, P&L evaluation, budgeting, capital investment, breakeven point, key business drivers and capital investment to support management decision-making and business growth
 • Reviewing forecast and monitoring the actual to ensure that the performance is on track
 • Proactively analyzing and explaining the reason of significant variances in management reports
 • Performing feasibility study & financial modelling in order to identify the financial impact regarding new investment / new sale
 • Running business case analysis of projects to assess financial viability
 • Supporting product pricing for setting competitive prices and control pricing/cost model
 • Being responsible to manage the annual operation budget related to sales, revenue, cost of sales, OPEX and CAPEX and control budget over the period

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in accounting, Finance or related areas
 • At least 5 years’ experience in commercial finance, financial analysis, or accounting & financial functions
 • Good command of spoken and written English
 • Well Organized, Responsible, calmness under pressure and to keep deadlines
 • Pro-active and self-motivated and desire to acquire knowledge
 • Good communication and presentation skills
 • Highly proficient in the use of MS Office products (power point, excel etc.)

Key Responsibilities:

 • Be the company representative for create new business partners in the assigned market
 • Manage company’s key existing customers and strategic market
 • Develop and maintain good relationship with both new business partners and existing customers
 • Understand and able to provide full information on company’s core products and services and arrange appointment with the prospects and business partners
 • Manage sales team to find new opportunities, create sale pipeline, prepare cost and price until closing deals follow the assigned sales target
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic
 • Follow up market situation both opportunities and risk, and update the report as quarterly basis

Qualifications:

 • Male/Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales at least 5 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in communication skill, presentation skill, negotiation skill and sales planning
 • Experience in Telecommunication Business both Domestic and International
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in Bangkok

Key Responsibilities:

 • Participate in service delivery execution by supporting role in technical part
 • Resolve all technical issues in solutions/projects
 • Build a productive work environment for individuals
 • Build/Improve performance process internally and externally
 • Build technical competency in Project management team

Qualifications:

 • Total 15 years of experience: 8-10 years in field operation and 5 years people management
 • Good knowledge of Technical skills in Operations/Field Operations/Sites Operations/Sites Services
 • Business acumen and sense of ownership
 • Technical Skills 60% and Team Management 40%
 • Education: Bachelor in engineering or relevant field
 • Relevant experience in Telecommunication Industry
 • Certificates are advantages

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer, Telecom Engineering or related fields
 • Good command of English
 • 0-3 years in computer network/ IT Helpdesk/Internet Broadband experience
 • Solid knowledge of IT Infrastructure, LAN & WAN, Ethernet, MPLS, FTTx
 • Experience with supporting IP services (TCP/IP, IPv4, IPv6, VPN, QOS, SDN, SNMP, VOIP)
 • Experience with CISCO and Juniper, switches, routers
 • Certifying in CCNA / CCNP is preferred
 • Can work as a shift (for Network operation Center)
 • Can work under pressure and service mind
 • Enthusiastic, can-do attitude
 • Welcome Fresh Graduate
 • TOEIC score 550 up would be a plus

Key Responsibilities:

 • Study the new business in the views assigned by manager
 • Help generate the business plan by working as a team
 • Search for the information needed for generating the business plan eg market info, demand and competitors
 • Be able to draft the process for operation
 • Always self study for new trends related to company business
 • Help generate the competitive analysis on the product assigned, including SWOT and competitor information
 • Gather customer & market information from focus group
 • Be able to specialized on the product assigned to take care
 • Do the survey with Sales and external to find the information related to the product under responsibility
 • Do the product and price comparison report

Qualifications:

 • Basic knowledge of IT and marketing/financial related
 • Candidate who have experience in IT market would be a plus.
 • Efficient communications in English both spoken and written
 • Open mind, challenging and a open to change person is preferable
 • Good human relations, can be accepted comment from other person and can be comment in creative way.
 • Willing and patience to waiting for the success

Key Responsibilities:

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

Qualifications:

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm

Duties and Responsibilities:

 • Supporting overall internal auditing, risk management and related works.
 • Perform the full audit cycle including risk management and control management over operations effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations.
 • Prepare audit work program and audit work papers, as well as any documents relating to all audit work papers properly.
 • Conduct the internal audit works as per the approved plan and finalize audit findings.
 • Provide recommendations for the control of weaknesses and improvement opportunities identified during the audit.
 • Prepare internal audit reports including findings, implication, and recommendation in a timely manner.
 • Follow up management actions regarding audit findings.
 • Working together with high- level Management to conduct process and control reviews to identify and assess business and control risks, and provide advice on ways to improve controls and process efficiency.
 • Perform other tasks as assigned.
 • Oversee special reviews and investigations at the request of the Audit Committee and the executives.

 

 Qualifications:

 • Male or Female. Age between 28 – 35 years.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance or related fields.
 • At least 5-8 years of experience in the External or Internal audit and 1-2 years of experience in risk management.
 • Having experience to drive risk management will be an advantage.
 • Advanced computer skills on MS Office, ERP and data analytic.
 • Knowledge in internal auditing standards, ERM, Law and regulations.
 • Ability to understand business processes, identify risks and assess internal controls.
 • Excellent problem solving, systematic thinking and analytical skills with ability to explain others in complicated processes in a user-friendly manner.
 • Good command of written and spoken English.

Job Responsibilities:

 • Regulatory management.
 • Liaising with NBTC, Ministry of Digital Economy and society (MDS), government authorities, related organizations, local authorities or/and others.
 • Liaising and developing the relationship with other operators, related private/public sector and /or related Regulators.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in relevant fields. Education background in Economic, Law, Engineer, Finance will be advantaged.
 • Minimum 5 years’ regulatory experience in Telecommunication Business.
 • Strong working experience with a variety of regulatory authorities is required, with real first-hand experience of managing registrations with different regulatory authorities.
 • Experience in leading and managing complex/virtual networks suppliers and partners to deliver and maintain regulatory approvals is essential.
 • Proven track record in influencing and shaping optimal regulatory outcomes.
 • Proven ability to work effectively in a team environment and matrix structure is critical.
 • Experience building and leading teams in a start-up environment.

Job Responsibilities:

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of services.
 • Ensure that all services are delivered on-time and within scope.
 • Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members.
 • Develop a detailed project plan to monitor and track progress.
 • Implement and manage change when necessary to meet project outputs.
 • Gather all completion information to handover service and ensure the service will be passed into the operation phase.

Qualifications:

 • Proven experience 2-3 years as Service Delivery Management, Project Management, Network Engineering or IT solution position.
 • Experience in SI company about ICT solution for 4 years”.
 • Excellent client-facing and internal communication skills.
 • Strong leadership, analysis, negotiation, and problem-solving skill.
 • Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure.
 • Proven ability to lead & enable team and manage relationships with people for all level ranging from senior management to working team members trough collaboration and with high professionalism.
 • Good command of written and spoken English communication.
 • Telecommunication business knowledge.
 • TOEIC  600

Apply / Contact HR

Email: hr@symphony.net.th
Tel. 02-101-1111 ext. 36104 (K.Nanthawan)