ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสาสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

ตำแหน่งงานว่าง

 Responsibilities

·         Responsible for the overall functions of Account payable and including financial reporting and control, Budgeting, cash flow management, and project finance.

·         Processing incoming invoices and paying the business’s suppliers is a function of accounts payable.

Qualifications :-

·         Female age between 25-33 years old

·         Bachelor’s Degree in Finance or Accounting field

·         Experience in relate field at least 3 years

·         Good command of MS Excel, Word

·         Can use ERP system program

·         Can work under pressure

·         Good human relationship with Service Mind 

Key Responsibilities :

·        Prepare the information to develop strategic plan and corporate issues

·        Coordinate with the related functions to ensure implementation as corporate targets

·        Prepare the performance and analysis report

·        Prepare presentation for investor relation communication

·        Develop business research and data analysis reports

·        Organize and support the board meetings and annual general meeting.

·        Oversee public relations and aspects of financial management.

Qualifications :

·        Bachelor or Master Degree in MBA, Finance or Economics or Engineering and any other related discipline

·        At least 3 years in investor relation or company secretary or corporate planning or business analysis role, experiences in telecommunication or IT business would be an advantage.

·        Have experiences working in public listed company, knowledge of SEC/SET rule and regulation

·        Good command of Computer skills: efficiency in Excel and other Microsoft offices

·        Good communication in Thai and English with presentation skills

·        Good analytical skill and people skill

Responsibility:

·         Provide guidance and support for application users
·         Troubleshoot and investigate the root cause of incidents that happen with application systems
·         Create new reports/modify existing reports
·         Work closely with application development teams and vendor to investigate, fix and test applications
·         Administrate application system of the company in term of application configuration, master data setup, application user id and permission management
·         Provide support on UAT environment to test functionality of application before promote to production environment
·         Directly provide user training
·         Configures and supports all applications in production

Qualifications:

·         Thai Nationality, age 25 – 38 years old

·         Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology or any related fields

·         2-5 years of experience in Application Support/Help desk

·         Knowledge in Oracle Database, SQL, PL /SQL is preferred

·         Strong in database and programming skill

·         Good command of spoken and written English

·         Good analytical, problem solving, communication, and interpersonal skills

·         Strong problem analysis, self-motivated, enthusiastic and resolution skill are required

Responsibility

·         Analyze /advice financial and non-financial data to other departments with business knowledge.

·         Ability to develop and evolve long-term strategies while driving tactical projects,

·         Ability to build strong working relationship at all levels of the organization for preparing data.

Qualification

·         Male / Female

·         Bachelor’s Degree or higher in Computer, Engineering, Marketing analyst or related fields

·         Good command of English

·         Proficient with tools/applications for statistical analysis, especially MS Excel.

·         Strong Communication both Thai & English,

·         At least 4 years of relevant experience.

·         Welcome Fresh Graduate

 

 Job Descriptions

– Develops, plans, implements system equipment and services.

– Evaluates and recommends new products and systems to improve network and virtual infrastructure reliability, scale, and productivity.

– Coordinates relate business direction to determine business needs or requirements.

– Ensures that project/department milestones/goals are met and adhering to approved budgets.

– Understanding of infrastructure and application deployment option in SaaS, PaaS and IaaS

– Plans, coordinates, and implements new projects requiring system services.

– Performs analysis of resource needs to ensure system optimization and cost savings.

– Partnering with Security, implement best practices and audit recommendations to maintain a secure system environment.

Qualifications

– Bachelor’s degree in Information Technology Management, Computer Science or equivalent experience.

– Willing to learn and aggressive

– 1- 3 years related work experience.

– In-depth knowledge in IP networking, Virtualization, SDN topology and associated technologies such as OpenStack.

– Excellent interpersonal, written and oral communication skills.

Key Responsibilities :

 • Perform basic 24*7 network and service systems surveillance, and alarm monitoring to ensure timely response, in order to detect problems/ errors before they turn into incidents
 • Perform basic troubleshooting activity, in regards to manual, to resolve incident as soon as possible
 • Collaborate and support service desk operations, in regards to incidents, and perform basic troubleshooting activities to resolve incidents as soon as possible
 • Collaborate with relevant functions for support on troubleshooting immediate incident resolution to provide preliminary support to enhance smoothness of network and service operations
 • Respond to instructions to undertake specific tasks and routine tests on the network/systems to ensure that appropriate procedures are correctly adhered

Qualifications :

 • Male / Female age not over 28 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer, Engineering or related fields
 • Good command of English
 • 0 -3 years in computer network/ Internet experience
 • Solid knowledge of IP Network/ System
 • Certifying in CCNA / CCNP is preferred
 • Can work as a shift (for Network operation Center)
 • Experience in Network, Transmission, Data-com
 • Can work under presser and service mind
 • Welcome Fresh Graduate
 • TOEIC score 550 up would be a plus

Key Responsibilities :

 • Design and plan network to meet customer’s plans and requirements.
 • Test core network equipment and access network equipment (CPE).
 • Provide network and service advice to sales representatives and customer.

Qualifications :

 • Male / female age between 24-28 year old
 • Bachelor’s Degree in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or Relate Field
 • Minimum 2-3 years’ experience in relate field
 • Transmission, Data COM, Computer Network and Internet knowledge is necessary
 • Knowledge of Transmission products would be advantage
 • Network Planning experiences would be advantage
Key Responsibilities :

•        Study the new business in the views assigned by manager

•        Help generate the business plan by working as a team

•        Search for the information needed for generating the business plan eg market info, demand and competitors

•        Be able to draft the process for operation

•        Always self study for new trends related to company business

•        Help generate the competitive analysis on the product assigned, including SWOT and competitor information

•        Gather customer & market information from focus group

•        Be able to specialized on the product assigned to take care

•        Do the survey with Sales and external to find the information related to the product under responsibility

•        Do the product and price comparison report

Qualifications :

·        Basic knowledge of IT and marketing/financial related

·        Candidate who have experience in IT market would be a plus.

·        Efficient communications in English both spoken and written

·        Open mind, challenging and a open to change person is preferable

·        Good human relations, can be accepted comment from other person and can be comment in creative way.

·        Willing and patience to waiting for the success

 

Key Responsibilities :

·         พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้

·         วิเคราะห์ หาสาเหตุ ในการแก้ไขโปรแกรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

·         ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาระบบเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของบริษัท

 

Qualifications :

·         มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net (ASP.NET) อย่างน้อย 2 ปี

·         สามารถพัฒนาระบบ โดยใช้  MVC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความสามารถในการการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ HTML5, JavaScript, JQuery ได้

·         สามารถใช้งาน MS SQL-Server และเขียนชุดคำสั่ง SQL พื้นฐานได้

·         มีความสามารถในการยอมรับและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·         มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

Key Responsibilities :

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

Qualifications :

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm

Key Responsibilities :

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

 

Qualifications :

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in Chonburi and realm

Key Responsibilities :

 • To develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

 

Qualifications :

 • Female only age not over 35 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2 – 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line , Internet, ISP business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm
 • Good Command in English (Toeic score 550 up is advantage)

Key Responsibilities:

งานเอกสาร

 • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ เช่น LI, PO, สัญญา, เอกสารประกอบสัญญา
 • จัดทำเอกสารส่งมอบงาน, สัญญา, เอกสารประกอบสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รับ/ส่ง และติดตามเอกสารทั้งภายในและภายนอก

ประสานงานกับลูกค้า

 • ติดต่อลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูล, ติดต่อหากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ส่งมอบบริการตรงตามกำหนด
 • ประสานงานกับลูกค้าเรื่องเอกสารส่งมอบงาน, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
 • ประสานงานกับลูกค้าในการเรียกเก็บค่าบริการ

สนับสนุนงานขาย 

 • สนับสนุนงานขายอื่นๆ เช่น ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ, บันทึกข้อมูลในระบบ CCB, จัดทำใบเสนอราคา, ออก job เพื่อติดตั้ง/ต่อสัญญา/เปลี่ยนแปลงบริการ, เอกสารส่งมอบงาน, จัดทำสัญญา, ระบุวันเริ่มสัญญาในระบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในงานด้านประสานงาน
 • มีทักษะในเรื่องระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และแอพลิเคชั่นของบริษัทฯ ที่ต้องใช้งาน
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองและบริหารอารมณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
Responsibility

·         Create New ICT Solution for customer

·         Consult the customers regarding ICT solution

·         ICT Technical Solution design

·         Work with other engineering units to integrated ICT solution with Network Solution

·         Work with sales team to identify sales opportunity of ICT solutions

·         Bidding or complying document

·         Conduct sales presentations, technical proposals and business case approval

·         Total Service Delivery (PM)

·         Study products from vender, testing and apply to customer requirements

·         ICT Equipment sourcing

·         Follow up ICT Technology trend System Integration Support Chief / Manager

Qualification :

·         At least Bachelor’s degree in Telecom & IT Engineering, Computer Science or very related to those discipline

·         Possess a strong background in SI function / IT Project Manager with at least 5 years’ experience for Senior Officer level and at least 10 year’s experience for Manager level .

·         Good command in business English communication (Speaking, listening. Reading and writing)

·         Proactive working style with excellent coordination skills

·         Passion to learn new technology particularly ICT Technology trend

 

Responsibility

·         Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of services.

·         Ensure that all services are delivered on-time and within scope.

·         Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members

·         Develop a detailed project plan to monitor and track progress

·         Implement and manage change when necessary to meet project outputs

·         Gather all completion information to handover service and ensure the service will be passed into the operation phase.

Qualifications

·         Good command of written and spoken English communication.

·         Telecommunication business knowledge.

·         Proven experience 2-5 years as Service Delivery Management, Project Management, Network Engineering or IT solution position.

·         Excellent client-facing and internal communication skills

·         Strong leadership, analysis, negotiation, and problem-solving skill

·         Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure

·         Proven ability to lead & enable team and manage relationships with people for all level ranging from senior management to working team members trough collaboration and with high professionalism.

 

Job Descriptions

– Prepare and conduct technical training course.

– Assess training requirements and certification requirements.

– Deploy training to targeted personnel.

– Prepare training material and agenda.

Qualifications

– Bachelor of Education in field related to electrical engineering, electronics, computers network.

– 1- 2 years training experience.

– Have knowledge of presentation techniques, training management procedures, technical training courses.

– Like learning and love to transfer knowledge

– Have good human relation and service mind

 

รายละเอียดงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงโครงข่าย Fiber Optic

 

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 22-25 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ด้าน Transmission, Data COM, Computer Network และ Internet
 • หากมีประสบการณ์ในทำงานในธุรกิจโทรคมนาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 •  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียนจบ รด.ปี 3 แล้ว
 • หากมีภูมิลำเนาใกล้สถานที่ปฎิบัติงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับวิศวกรที่เป็นบัณฑิตจบใหม่

 

Job assignment

 • นำเสนอขายสินค้า และบริการการของบริษัท Presentation Company Profile
 • ให้ข้อมูลด้านบริการ เกี่ยวกับสินค้า Internet/โครงข่ายส่วนบุคคล/Internet Data Center/Cloud Solutions เป็นต้น
 • หาลูกค้าใหม่ๆ เอกชล และราชการ พร้อมดูแลฐานลูกค้าเก่าที่ปิดงานมา
 • Survey ตลาด : คู่แข่ง วิเคราะห์ตลาดได้ วางแผนและนำเสนอแผนงานได้ สามารถอ่านสภาพวะของตลาดได้
 • โทรหาลูกค้า และสามารถรับสายลูกค้าในกรณี ลูกค้ามีปัญหา รับเรื่องเบื้องต้น
 • ทำ Sales Activity Report ได้ในรูปแบบ Excel/PowerPoint
 • รายงานตรงต่อ ผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานงานคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

 • ชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์, โทรคมนาคม, การจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประการณ์การด้านการขายมาอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านการขายสินค้าโครงการ (ICT Project), ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Datacenter กับลูกค้าโรงงานราชการจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Office – Word, Excel, PowerPoint) ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (ครั้งคราว)
 • มีความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการร์การทำงานในบริษัทด้าน IT และด้านโทรคมนาคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรักในการให้บริการ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Apply / Contact HR

Email: hr@symphony.net.th
Tel. 02-101-1111 Ext.36108 (K.Nonlanat)