ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสาสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

ตำแหน่งงานว่าง

Key Responsibilities:

 • Being responsible for all financial analysis and reports, P&L evaluation, budgeting, capital investment, breakeven point, key business drivers and capital investment to support management decision-making and business growth
 • Reviewing forecast and monitoring the actual to ensure that the performance is on track
 • Proactively analyzing and explaining the reason of significant variances in management reports
 • Performing feasibility study & financial modelling in order to identify the financial impact regarding new investment / new sale
 • Running business case analysis of projects to assess financial viability
 • Supporting product pricing for setting competitive prices and control pricing/cost model
 • Being responsible to manage the annual operation budget related to sales, revenue, cost of sales, OPEX and CAPEX and control budget over the period

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in accounting, Finance or related areas
 • At least 5 years’ experience in commercial finance, financial analysis, or accounting & financial functions
 • Good command of spoken and written English
 • Well Organized, Responsible, calmness under pressure and to keep deadlines
 • Pro-active and self-motivated and desire to acquire knowledge
 • Good communication and presentation skills
 • Highly proficient in the use of MS Office products (power point, excel etc.)

As a Corporate solution manager with the task of managing project implementation to ensure the proposed products and solutions being implemented completely and meet the customer’s requirements within the specific timeline.

 

Key Responsibilities:

 • You will position Corporate solution leader, Established technology strategy and vision with customers’ Engineering and Operations organization.
 • Contribute to technologies trend, ensure the customer vision & strategy including implications on solutions is communicated to the ones in need at Business Units, Group Function.
 • Plan the project by define project’s scope, determine available project’s stakeholders, resources including allocated budget and appropriated timeline to complete the project.
 • Lead the project team, ensure all the resources working on assigned tasks or activities within the deadline.
 • Conducting periodical project progression update to all project stakeholders.
 • Executing escalation as needed if found any potential risks to delay the project plan.
 • Creating essential report and documentation and keeping properly for future reference.

 

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree of Telecommunication ,Electronics, Technology or Business Administration
 • Minimum 5 years of experience as a Project Management, Business Development on Business Solutions Projects of Corporate
 • Advantage on ICT & Business Solutions knowledge
 • Communication skills, and presentation skills
 • Advantage in IP networking solutions, CISCO UC&VC, Juniper & HP Switches, routers, firewalls and other IP-related products
 • Strong Project Management skills
 • Good written and spoken communication skills in Good written and spoken communication skills in English

Key Responsibilities:

 • Estimation investment costing of service network to sales before offering.
 • Design network and service advice to sales representatives and customer.
 • Consult to engineering team, sale and the customers regarding service network solution.
 • Coordinate the internal resources to all collect data and costs for sales before offering.

Qualifications:

 • Male / female age between 22-28 year old
 • Bachelor’s Degree or higher in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or related fields
 • 0-3 years in experience in Outside Plant, Network, Transmission
 • Outside Plant Planning or Network Planning experiences would be advantage
 • Knowledge of Fiber Optic/GPON/FTTX products, Network products and Transmission products
 • Knowledge of costing analysis, cost of feasibility and geography
 • Proficient with tools/applications for Microsoft Office especially MS Excel and MS PowerPoint
 • Passion to learn new technology particularly Technology trend
 • Proactive working style with excellent coordination skills
 • Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure
 • Good command of English Good communication (Speaking, listening. Reading and writing)

Key Responsibilities:

 • Experience of Outside Plant Optical Fiber fieldwork.
 • Design Optical Fiber Infrastructure to support backbone and access network including Aerial and Underground infrastructure.
 • Able to plan and re-design the aerial cable to underground cable. Create the Optical Fiber Master Plan to support need of company.
 • Understand and have Experience to design Optical Fiber for FTTx Access network.
 • Able to estimated cost of Optical Fiber network.
 • Design network and service advice to sales representatives and customer.
 • Consult to engineering team, sale and the customers regarding service network solution.
 • Coordinate the internal resources to all collect data and costs for after sales.

Qualifications:

 • Male / female age between 25-35 year old
 • Bachelor’s Degree or higher in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or related fields
 • 3-5 years in experience in Outside Plant, Network, Transmission
 • Outside Plant Planning with underground experiences would be advantage
 • Knowledge of Fiber Optic/ GPON/ FTTx products, Network products and Transmission products
 • Knowledge of costing analysis, cost of feasibility and geography
 • Proficient with tools/applications for Microsoft Office especially MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio and other
 • Passion to learn new technology particularly Technology trend
 • Proactive working style with excellent coordination skills and team work
 • Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure
 • Good command of English Good communication (Speaking, listening. Reading and writing)

Key Responsibilities:

 • Develop plans and enhance implementation of overall strategies to establish proper and efficient network
 • Design plans to upgrade monitoring agency for all round development of networking systems.
 • Manage all communication with related team
 • Develop and prepare budget and inventory reports
 • Assist the team member and provide support to the Network Planning team
 • Assist and provide backup to improvement of Node migration plans and methods to upgrade
 • Manage ad hoc project work and presentations, providing relevant analysis and expertise as required
 • Administer and optimize backbone of networking system and validate design
 • Analyze and upgrade all activities for instance new process and tools

Qualifications:

 • Male/Female age between 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer, Computer Science, IT or Relate Field
 • At least 8 years experiences working in WAN Network, Firewall, Switch and Router
 • Good Knowledge in WAN Technology
 • Good knowledge in IP/MPLS, OSFP, and BGP routing is advantage
 • Good knowledge in product such as Nokia, Cisco, Huawei and Juniper
 • Good Knowledge in SD-WAN is an advantage
 • Ability to research new technologies (WAN Optimize, L7 Load-balance and Wireless)
 • CCDA, CCNA, HCNA, NRS I or related is an advantage
 • Good command of English (Written, Listen and Spoken)

Key Responsibilities:

 • Be the company representative for create new business partners in the assigned market
 • Manage company’s key existing customers and strategic market
 • Develop and maintain good relationship with both new business partners and existing customers
 • Understand and able to provide full information on company’s core products and services and arrange appointment with the prospects and business partners
 • Manage sales team to find new opportunities, create sale pipeline, prepare cost and price until closing deals follow the assigned sales target
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic
 • Follow up market situation both opportunities and risk, and update the report as quarterly basis

Qualifications:

 • Male/Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales at least 5 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in communication skill, presentation skill, negotiation skill and sales planning
 • Experience in Telecommunication Business both Domestic and International
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in Bangkok

Key Responsibilities:

 • Respond to requests for technical assistance in person, via phone, chat or email
 • Diagnose and resolve technical hardware and software issues
 • Research questions using available information resources
 • Advise user on appropriate action
 • Follow standard help desk procedures
 • Log all help desk intKey Responsibilities (หน้าที่งานหลัก)
 • Respond to requests for technical assistance in person, via phone, chat or email
 • Diagnose and resolve technical hardware and software issues
 • Research questions using available information resources
 • Advise user on appropriate action
 • Follow standard help desk procedures
 • Log all help desk interactions
 • Administer help desk software and hardware
 • Follow up with customers and users to ensure complete resolution of issues
 • Redirect problems to correct resource
 • Identify and escalate situations requiring urgent attention
 • Track and route problems and requests and document resolutions
 • Resolve technical problems with on our networks
 • Prepare activity reports
 • Inform management of recurring problem
 • Stay current with system information, changes and updates

Qualifications:

 • Male/Female age not over 32 years old
 • Bachelor’s degree in related field or equivalent experience
 • At least 1 year’s experiences within IT Service Desk
 • Good interpersonal skill and service minded
 • Good problem solving and communication skills
 • Passion, Positive and Creative to continue development the personal skills
 • Self-motivated, active and hard-working
 • Fair Command of English
 • Customer service mind
 • Experience of monitoring system is advantage

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer, Telecom Engineering or related fields
 • Good command of English
 • 0-3 years in computer network/ IT Helpdesk/Internet Broadband experience
 • Solid knowledge of IT Infrastructure, LAN & WAN, Ethernet, MPLS, FTTx
 • Experience with supporting IP services (TCP/IP, IPv4, IPv6, VPN, QOS, SDN, SNMP, VOIP)
 • Experience with CISCO and Juniper, switches, routers
 • Certifying in CCNA / CCNP is preferred
 • Can work as a shift (for Network operation Center)
 • Can work under pressure and service mind
 • Enthusiastic, can-do attitude
 • Welcome Fresh Graduate
 • TOEIC score 550 up would be a plus

Key Responsibilities:

 • Study the new business in the views assigned by manager
 • Help generate the business plan by working as a team
 • Search for the information needed for generating the business plan eg market info, demand and competitors
 • Be able to draft the process for operation
 • Always self study for new trends related to company business
 • Help generate the competitive analysis on the product assigned, including SWOT and competitor information
 • Gather customer & market information from focus group
 • Be able to specialized on the product assigned to take care
 • Do the survey with Sales and external to find the information related to the product under responsibility
 • Do the product and price comparison report

Qualifications:

 • Basic knowledge of IT and marketing/financial related
 • Candidate who have experience in IT market would be a plus.
 • Efficient communications in English both spoken and written
 • Open mind, challenging and a open to change person is preferable
 • Good human relations, can be accepted comment from other person and can be comment in creative way.
 • Willing and patience to waiting for the success

Key Responsibilities:

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

Qualifications:

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm

Key Responsibilities:

 • Programming using .Net Framework and .Net Core, MVC, WEB Services, jQuery, Java Script
 • Programming Store Procedure to support the Function of the program
 • Use Source Control to manage programs in various versions
 • Deploy Application for Testing, UAT and Production

Qualifications:

 • Male/Female, Thai nationality, age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree or higher Computer Engineering / Computer Science / IT or related fields
  Have experience in programming in C # .Net Framework or .Net Core at least 4 years
 • Experience in developing Web Responsive, HTML & CSS, JQuery, JavaScript, AJAX, jSon
 • Experience in SQL Server database and SQL Statement, Store Procedure
 • Experience in Angular, NodeJS, Xamarin, React or other Mobile Cross Platform will be an advantage
 • If there is a reference work to present during the interview will be an advantage

Key Responsibilities :

 • Control and monitor subcontractor for site survey, installation and maintenance.
 • Send equipment and materials request  for installation.
 • Coordinate between customer and subcontractor for site access , installation
 • Monitor subcontractor to follow up installation standard.
 • Report progress and pending issue to site supervisor.
 • Support Technical Supervisor.

 

Qualifications :

 • Male age not over 28 years old
 • Bachelor’s Degree in Telecommunication Engineer, Computer or relate field
 • Experience in Network, Transmission, Data-com 0-2 year
 • Can work under presser and service mind
 • Can drive and Have driving license
 • Welcome Fresh Graduate
 • Able to work and stay at required province.

Apply / Contact HR

Email: hr@symphony.net.th
Tel. 02-101-1111 ext. 36103 (K.Natthanica)