ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสาสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

ตำแหน่งงานว่าง

As a Corporate solution manager with the task of managing project implementation to ensure the proposed products and solutions being implemented completely and meet the customer’s requirements within the specific timeline.

 

Key Responsibilities:

 • You will position Corporate solution leader, Established technology strategy and vision with customers’ Engineering and Operations organization.
 • Contribute to technologies trend, ensure the customer vision & strategy including implications on solutions is communicated to the ones in need at Business Units, Group Function.
 • Plan the project by define project’s scope, determine available project’s stakeholders, resources including allocated budget and appropriated timeline to complete the project.
 • Lead the project team, ensure all the resources working on assigned tasks or activities within the deadline.
 • Conducting periodical project progression update to all project stakeholders.
 • Executing escalation as needed if found any potential risks to delay the project plan.
 • Creating essential report and documentation and keeping properly for future reference.

 

Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree of Telecommunication ,Electronics, Technology or Business Administration
 • Minimum 5 years of experience as a Project Management, Business Development on Business Solutions Projects of Corporate
 • Advantage on ICT & Business Solutions knowledge
 • Communication skills, and presentation skills
 • Advantage in IP networking solutions, CISCO UC&VC, Juniper & HP Switches, routers, firewalls and other IP-related products
 • Strong Project Management skills
 • Good written and spoken communication skills in Good written and spoken communication skills in English

Key Responsibilities:

 • Estimation investment costing of service network to sales before offering.
 • Design network and service advice to sales representatives and customer.
 • Consult to engineering team, sale and the customers regarding service network solution.
 • Coordinate the internal resources to all collect data and costs for sales before offering.

Qualifications:

 • Male / female age between 22-28 year old
 • Bachelor’s Degree or higher in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or related fields
 • 0-3 years in experience in Outside Plant, Network, Transmission
 • Outside Plant Planning or Network Planning experiences would be advantage
 • Knowledge of Fiber Optic/GPON/FTTX products, Network products and Transmission products
 • Knowledge of costing analysis, cost of feasibility and geography
 • Proficient with tools/applications for Microsoft Office especially MS Excel and MS PowerPoint
 • Passion to learn new technology particularly Technology trend
 • Proactive working style with excellent coordination skills
 • Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure
 • Good command of English Good communication (Speaking, listening. Reading and writing)

Key Responsibilities:

 • Experience of Outside Plant Optical Fiber fieldwork.
 • Design Optical Fiber Infrastructure to support backbone and access network including Aerial and Underground infrastructure.
 • Able to plan and re-design the aerial cable to underground cable. Create the Optical Fiber Master Plan to support need of company.
 • Understand and have Experience to design Optical Fiber for FTTx Access network.
 • Able to estimated cost of Optical Fiber network.
 • Design network and service advice to sales representatives and customer.
 • Consult to engineering team, sale and the customers regarding service network solution.
 • Coordinate the internal resources to all collect data and costs for after sales.

Qualifications:

 • Male / female age between 25-35 year old
 • Bachelor’s Degree or higher in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or related fields
 • 3-5 years in experience in Outside Plant, Network, Transmission
 • Outside Plant Planning with underground experiences would be advantage
 • Knowledge of Fiber Optic/ GPON/ FTTx products, Network products and Transmission products
 • Knowledge of costing analysis, cost of feasibility and geography
 • Proficient with tools/applications for Microsoft Office especially MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio and other
 • Passion to learn new technology particularly Technology trend
 • Proactive working style with excellent coordination skills and team work
 • Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure
 • Good command of English Good communication (Speaking, listening. Reading and writing)

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer, Telecom Engineering or related fields
 • Good command of English
 • 0-3 years in computer network/ IT Helpdesk/Internet Broadband experience
 • Solid knowledge of IT Infrastructure, LAN & WAN, Ethernet, MPLS, FTTx
 • Experience with supporting IP services (TCP/IP, IPv4, IPv6, VPN, QOS, SDN, SNMP, VOIP)
 • Experience with CISCO and Juniper, switches, routers
 • Certifying in CCNA / CCNP is preferred
 • Can work as a shift (for Network operation Center)
 • Can work under pressure and service mind
 • Enthusiastic, can-do attitude
 • Welcome Fresh Graduate
 • TOEIC score 550 up would be a plus

Key Responsibilities:

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

Qualifications:

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm

Key Responsibilities :

 • Control and monitor subcontractor for site survey, installation and maintenance.
 • Send equipment and materials request  for installation.
 • Coordinate between customer and subcontractor for site access , installation
 • Monitor subcontractor to follow up installation standard.
 • Report progress and pending issue to site supervisor.
 • Support Technical Supervisor.

 

Qualifications :

 • Male age not over 28 years old
 • Bachelor’s Degree in Telecommunication Engineer, Computer or relate field
 • Experience in Network, Transmission, Data-com 0-2 year
 • Can work under presser and service mind
 • Can drive and Have driving license
 • Welcome Fresh Graduate
 • Able to work and stay at required province.

Apply / Contact HR

Email: hr@symphony.net.th
Tel. 02-101-1111 Ext.36108 (K.Nonlanat)