การส่งมอบงานที่รวดเร็วและตรงเวลา

การส่งมอบงานที่รวดเร็วและตรงเวลา

Greeting Letter

ลูกค้าทุกๆ รายจะได้รับจดหมายขอบคุณที่การเลือกใช้บริการของ Symphony พร้อมแนบข้อมูลในการนัดติดตั้ง โดยมีการระบุวันและเวลาติดตั้งและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งอย่างชัดเจน พร้อมทั้งนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาการติดตั้งตามแต่ลูกค้าจะสะดวกได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและอธิบายการเตรียมการก่อนการติดตั้งอย่างละเอียด

Fast Delivery

การติดตั้งตรงเวลาและรวดเร็วทันใจ ถือเป็นความสำคัญที่ทำให้ Symphony สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีต่อลูกค้าทุกราย โดยพนักงานของเราได้ผ่านมาตรฐานการอบรมทั้งทางด้านเทคนิคมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีใจรักการบริการ สำหรับระยะเวลามาตรฐานในการติดตั้ง เราสามารถส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

First In Service Test

การติดตั้งตรงเวลาและรวดเร็วทันใจ ถือเป็นความสำคัญที่ทำให้ Symphony สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีต่อลูกค้าทุกๆราย โดยพนักงานที่ได้รับมาตรฐานจากการอบรมทั้งด้านเทคนิคและการบริการมาอย่างดี

Ready Ethernet and Metro Ethernet

ใช้การวัดและตรวจสอบวงจรมาตรฐาน RFC 2544 ซึ่งประกอบด้วยค่าตัวแปรดังนี้

  • Throughput ตรวจวัดการส่งผ่านข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ตามความเร็วที่ใช้งาน
  • Latency ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปกลับ ตามความเร็วที่ใช้งาน
  • Frame Loss จำนวน Frame ที่ผิดพลาดจากการรับส่งข้อมูล

TDM Leased Line

ใช้มาตรฐานสากลในการตรวจสอบค่าบิตที่ผิดพลาด และค่าความมาตรฐานของสายและระยะสาย ตลอดจนค่าบิตที่สามารถรับส่งกันได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการใช้บริการที่ได้ค่าตรงตามมาตรฐาน ผ่านเครื่องมืออันทันสมัยและเที่ยงตรงในการวัดและตรวจสอบวงจร

Service Introduction

ในวันที่ติดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาเบื้องต้นและสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ตามคู่มือสำหรับแนะนำวิธีใช้พร้อมมอบให้ ณ วันติดตั้ง และด้านหลังของอุปกรณ์จะระบุเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ปฎิบัติการเครือข่ายของ Symphony เพื่อให้ลูกค้าได้อุ่นใจในบริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด