คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงค์ ทุมนัส

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นายโลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด

นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการงานบริการ

นายเจซูดาส พารามโชตติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานโครงข่าย