คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นายโลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการงานบริการ

นายเจซูดาส พารามโชตติ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโครงข่าย