ศูนย์ปฏิบัติการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Preventive Maintenance

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่ายเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ตลอดเวลาคือสิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ฉะนั้นส่วนสำคัญที่มีผลทำให้การแก้ปัญหาน้อยลง คือ การบำรุงรักษาระบบตลอดเวลา แม้จะไม่เกิดปัญหาขึ้นก็ตาม หน่วยงานสำคัญอีกทีมหนึ่งคือ Network Quality ซึ่งเป็นทีมงานคอยตรวจตราจุดเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่คอยทำให้ระบบและโครงข่ายมีความเสถียรภาพและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งเป็น 3 งานหลักๆ คือ

Customer Site :

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบถึงที่สถานที่ของลูกค้า โดยมีการนัดหมายเพื่อทำการตรวจสอบความเรียบร้อยและการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์และส่วนต่างๆ ที่ได้ติดตั้งให้ในวันแรกในการให้บริการยังคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมรับคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น

Node :

ศูนย์วางอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ายหลักและโครงข่ายย่อย จะมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ เช่น บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ตรวจสอบระบบกำลังไฟฟ้าและระบบกำลังไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์โครงข่ายอื่นๆ อย่างละเอียดตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

Last Mile:

สายสัญญาณในการให้บริการทั้งภายนอกและภายในสถานที่ลูกค้า จะมีทีมงานสำรวจสายสัญญาณตลอดเวลา เมื่อตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติก็จะทำแก้ไขทันที ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ และยังมีทีมงานคอยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรู้ถึงการปรับปรุงและแก้ไขในหน่วยงานที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต ว่ามีผลกระทบต่อการให้บริการของ Symphony หรือไม่ เพื่อที่จะคอยป้องกันและรักษาสภาพการใช้งานให้ลูกค้าตลอดเวลา

NOC

  • ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายที่ให้บริการลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ 66(2) 101 1100
  • ปรับปรุงและแก้ไขระบบภายใน 3 – 4 ชั่วโมง และแจ้งผลการแก้ไขทุกชั่วโมง
  • ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (Disaster Recovery Operation Center)

อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการลูกค้าของ Symphony คือ ศูนย์ปฏิบัติการ เครือข่ายสำรอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า DROC เสมือนศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายจริงทุกประการ พร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกินขึ้น ทุกๆระบบจะย้ายไปใช้ศูนย์ฯนี้อย่างอัตโนมัติ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกซ้อมและซักซ้อมปฏิบัติการมาเป็นอย่างดี และทำเลที่ตั้ง ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความปลอดภัยสูงรองรับได้ในทุกๆสถานะการณ์ มีระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบ อุณหภูมิและความชื้นที่ได้รับการควบคุม และยังมีระบบกล้องวงจรปิดความคุมได้จากศูนย์ ปฏิบัติการเครือข่ายหลัก

RECOVERY TIME

Ethernet < 4 ชั่วโมง

TDM < 3 ชั่วโมง

REPORT

  • รายงานคุณภาพการบริการ (Service Available) ประจำเดือนผ่านทางอีเมล์
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านระบบออนไลน์