คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายอัครรัตน์  ณ ระนอง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายสุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการอิสระ

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการ

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร

กรรมการ

นายโลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์

กรรมการ

นายแพทริค  คอร์โซ

กรรมการ

นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม

กรรมการ