Internet Service

Internet Service

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งโลกอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วในการ Upload และ Download เพียงปลายนิ้วของคุณ

วางใจกับคุณภาพการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วกว่าไม่ว่าคุณต้องการจะขยายสาขาหรือเพิ่มแบนด์วิธในการใช้งาน เราพร้อมจัดการทุกอย่างให้คุณพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Direct Internet Service

เราให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรด้วยแบนด์วิธที่หลากหลาย เหมาะกับธุรกิจของคุณ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10Gbps คุณจึงมั่นใจได้ว่าการรับ-ส่งข้อมูลทางธุรกิจจะมีความถูกต้อง, แม่นยำ, รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • สามารถเลือกความเร็วตั้งแต่ 1Mbps – 10Gbps
 • ช่วยให้การรับ-ส่งไฟล์ขนาดใหญ่และข้อมูลปริมาณมากทำได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้บริการแบบครบวงจรแบบ One-stop service
 • รับประกันความพึงพอใจในการบริการด้วย SLA 99.9%

SYMPHONY Virtual Firewall

Symphony Virtual Firewall เป็นบริการที่ช่วยให้ทางลูกค้าองค์กร มั่นใจว่าพนักงานภายในองค์กร รวมถึงลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งาน Internet และ Application ที่อยู่บน Cloud ได้อย่างปลอดภัย

Virtual Firewall เป็นอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่สำคัญในระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ที่ทุกธุรกิจต้องการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสินค้า และบริการในยุคดิจิตอลให้ระบบ IT ขององค์กรรอดพ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ในปัจจุบันที่มีรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ได้กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับหลายองค์กรให้เตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีกลายเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยไม่รู้ตัว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้

Symphony Virtual Firewall เป็นบริการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดการและอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรไอทีภายในองค์กรที่ต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสูง บริการ Symphony Virtual Firewall ช่วยให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การกำหนดค่า และการบำรุงรักษาระบบในแต่ละส่วน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีความชำนาญของเรา

 • ควบคุมจัดการความระบบความปลอดภัยได้หลายรูปแบบ และง่ายในการทำให้ระบบรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Firewall Appliance
 • ทำการจัดเตรียมการใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ได้ความเสถียรจาก High reliability ของระบบที่ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐาน Enterprise Cloud ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ระบบมีปัญหา
 • ให้บริการพร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ จัดเก็บ และแสดงผลข้อมูลด้านความปลอดภัย ง่ายต่อการสืบค้นหรือปรับแต่งให้ทำงานมากขึ้นได้ในภายหลัง

DDos Protection

การดำเนินธุรกิจปัจจุบันต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การถูกโจมตีด้วย DDoS จึงเป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจ และการโจมตีลักษณะนี้กำลังเกิดขยายตัวมากขึ้นในแต่ละปี

บริการ DDoS Protection เป็นบริการเสริมของบริการ Direct Internet อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจของลูกค้าจะมีความต่อเนื่องตลอดเวลา

บริการ DDoS Protection ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ทำงานโดยการประเมินการถูกโจมตีซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน โดยระบบจะทำการวิเคราะห์และป้องกันเมื่อเกิดการโจมตีขึ้นกับระบบและดำเนินการแก้ไขในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม  ทำให้ไม่เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆ กับการใช้งานบโครงข่ายและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 • ป้องกันการโจมตีด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
 • ป้องกันการโจมตีแบบ Large Volume Attack และ Protocol – based Attack
 • รองรับการป้องกันได้มากกว่า 1 IP
 • รองรับการป้องกัน DDoS กับระบบ DNS ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6
 • ให้บริการได้ทั้งแบบ On Demand และ Always On
 • รับประกันความพึงพอใจในการบริการด้วย SLA 99.9%

SME Broadband Internet

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ต เรามีบริการ SME Broadband Internet ที่มีคุณภาพเหนือกว่า Broadband ทั่วไปที่ใช้ในบ้าน

 • ให้ความเร็วในการ Download และ Upload เท่ากันตั้งแต่ 100Mbps – 500Mbps
 • ให้บริการด้วยสายไฟเบอร์ออพติกทุกพื้นที่
 • Call Center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Internet Exchange (IIG&NIX)

บริการ IIG และ NIX เป็นบริการสำหรับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมที่ต้องการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการระหว่างประเทศและในประเทศผ่าน SYMPHONY’s Internet Gateway

บริการ IIG ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นสามารถเชื่อมต่อออกต่างประเทศผ่านเส้นทางต่างๆ จากประเทศไทย ทั้งจากโครงข่ายภาคพื้นดิน 5 แห่งจากชายแดนไทยและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งมี Internet PoP และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นตั้งอยู่  นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

 • มีเส้นทางเชื่อมต่อออกต่างประเทศที่หลากหลาย
 • มีเส้นทางสำรองเชื่อมต่อไปยัง PoP ที่ต่างประเทศ
 • เชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำในต่างประเทศ

Cloud Direct Connect

เป็นบริการที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการ Cloud ทั่วโลกที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ต เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมากกับผู้ให้บริการ Cloud

บริการ Symphony Cloud Direct Connect รองรับผู้ให้บริการด้าน Cloud ชั้นนำทั่วโลก อาทิ AWS, Azure, Office 365, Google, Oracle เหมาะกับผู้ใช้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อตรงแทนที่จะเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตทั่วไปเพื่อความเร็วและความเสถียรในการใช้งาน หรือต้องการความปลอดภัยในด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่มากกว่า

 • เชื่อมต่อผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำ อาทิ AWS, Azure, Google, Alibaba, Oracle, WebAir และ Salesforce
 • รองรับ Application ได้ทุกรูปแบบ
 • สามารถเลือกและปรับเพิ่มแบนด์วิธเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย