ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC เป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยให้บริการวงจรสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูง และสามารถให้บริการแบนด์วิธทั้งสำหรับวงจรสื่อสารในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงบริการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมมีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยมีทีมบริหาร วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงปลายทาง และการติดตั้งอุปกรณ์  นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงการร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อนำเสนอคุณค่าที่ดีที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มที่เสนอแก่ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต

ในปัจจุบัน บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 และแบบที่ 3 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำและวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศแบบเสมือน (IP-VPN) นอกจากนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG) และบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต (NIX)

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศเพื่อเข้าถึงลูกค้าองค์กรด้วยการเปิดตัวบริการอินเตอร์เน็ต “Direct Internet” รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตามความต้องการของลูกค้า

ภายใต้แบรนด์ซิมโฟนี่ “Symphony” เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ขยายการเติบโตในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า สร้างฐานการเติบโตในอนาคต และให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม “Excellent Experience”

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วยการให้บริการและคำปรึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

  1. ยึดมั่นสร้างแบรนด์ด้านงานโครงข่ายและบริการที่ลูกค้าไว้วางใจ
  1. รับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อและบริการในระดับที่พึงพอใจ
  1. ขยายตลาดด้วยพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม
  1. ยกระดับการให้บริการและคำปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการ
  1. พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อโลกยุคดิจิตอล