ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC เป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยให้บริการวงจรสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูง และสามารถให้บริการแบนด์วิธทั้งสำหรับวงจรสื่อสารในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงบริการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมมีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยมีทีมบริหาร วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงปลายทาง และการติดตั้งอุปกรณ์  นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงการร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อนำเสนอคุณค่าที่ดีที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มที่เสนอแก่ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต

ในปัจจุบัน บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 และแบบที่ 3 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) เพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำและวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศแบบเสมือน (IP-VPN) นอกจากนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG) และบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต (NIX)

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยยังคงเติบโตได้ดีตามความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในด้านการดำเนินธุรกิจยุคดิจิตอล ซึ่งมีการขับเคลื่อนจากทั้งเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพในเกือบจะทุกภาคส่วนของธุรกิจ โดยที่การลงทุนจากภาคเอกชนและการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นแรงขับเคลื่อนในทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปีนี้ ทั้งนี้ จากคาดการณ์ตลาดโทรคมนาคมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี  2562 ซึ่งได้อานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้ บริการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย แบบวงจรเช่าใช้งานเฉพาะราย อินเตอร์เน็ต บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์  และบริการระบบคลาวด์ ได้เพิ่มความต้องการใช้งานภายในภาคธุรกิจของบริษัทและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในทำนองเดียวกัน การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งจากการใช้งานแบบไม่เคลื่อนที่หรือแบบไร้สายยังคงอยู่ในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลเชิงบวกต่อภาคธุรกิจที่อยู่ในตลาดและผู้ให้บริการดังกล่าว รวมทั้ง SYMC ด้วย

ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจึงได้ลงทุนขยายโครงข่ายพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คลอบคลุมไปยังพื้นที่ธุรกิจได้เพิ่มขึ้น รวมถึง SYMC ก็ได้สร้างโครงข่ายพื้นฐานภายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อเป็นเส้นทางสำรองให้การเชื่อมต่อหลายๆเส้นทางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อไปยังเขตแดนระหว่างประเทศในเส้นทางต่างๆเพื่อรองรับความต้องการงานบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ ตามแนวโน้มที่เติบโตเพิ่มขึ้น

นับตั้งแต่เปิดตัวบริการนี้เป็นต้นมา บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากการให้บริการอินเตอร์เน็ต “Direct Internet” รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าองค์กร จำนวนของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกินกว่า 2 เท่าจากปีที่แล้วและได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปในทุกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯได้ทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างครบวงจร

นอกจากนั้น SYMC ได้เพิ่มการเสนอบริการต่างๆอีกด้วย โดยเปิดตัวบริการใหม่ที่ชื่อว่า Anti-DDoS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อขยายการเติบโตไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดใช้งานบริการต่างๆที่เพิ่มขึ้นผ่านกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมองหาบริการที่สามารถดูแลให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร และเพื่อรองรับประกาศใช้งานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตั้งแต่กลางปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนโดยส่วนใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนงานด้วยคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และระบบดิจิตอลจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และการดำเนินการตามกฎหมาย

ภายใต้แบรนด์ซิมโฟนี่ “Symphony” เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ขยายการเติบโตในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า สร้างฐานการเติบโตในอนาคต และให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม “Excellent Experience”

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วยการให้บริการและคำปรึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

       1. ยึดมั่นสร้างแบรนด์ด้านงานโครงข่ายและบริการที่ลูกค้าไว้วางใจ

บริษัทให้ความสำคัญกับแบรนด์ “Symphony” มาโดยตลอด โดยการเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะนึกถึงการได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าในระดับที่ดีจากบริษัทรวมถึงการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เหนือกว่าระดับคาดหมาย การพัฒนาประสิทธิภาพของบริการทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและการดำเนินการบริหารจัดการ เช่น นโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้าด้วยการจัดอบรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานวิศวกรที่ดูแลด้านเทคโนโลยี หน่วยงานการขายและการตลาด ตลอดจนหน่วยงานบัญชีการเงินที่ต้องมีการประสานงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นความสำคัญของผู้รับเหมาช่วง และปฏิบัติต่อผู้รับเหมาช่วงเปรียบเสมือนพนักงานของบริษัทเอง และควบคุมคุณภาพบริการในทุกขั้นตอน และเมื่อลูกค้าและคู่ค้าสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างดังกล่าว จึงเกิดการยอมรับในบริการของ Symphony และมีการแนะนำบริการของบริษัทให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บริการปลายทางให้มาใช้บริการของบริษัท ทำให้จำนวนลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

      2. รับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อและบริการในระดับที่พึงพอใจ

บริษัทมีการรับประกันคุณภาพการบริการโครงข่ายด้วย Service Level Agreement (SLA) ที่ร้อยละ 99.9 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะส่งมอบคุณภาพงานที่ดีเยี่ยม โดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการทำงาน การส่งมอบงานที่รวดเร็ว รวมถึงการดูแลรักษาระบบอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทมีนโยบายการให้บริการเชิงรุก คือมีทีมงานและศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operation Center) ที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบวงจร สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถทราบได้ในทุกขณะว่าวงจรใดกำลังมีปัญหา และสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวไปที่ลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขได้ในทันที

บริษัทรักษามาตรฐานในการให้บริการด้วยประสิทธิภาพของวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพรองรับทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าสามารถทำการออกแบบวงจรร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา โดยการหาจุดบกพร่องและรีบดำเนินการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา เช่น ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจะเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงข่ายสาย อุปกรณ์หลัก ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแก่ลูกค้ารวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ที่สามารถจัดการทุกอย่างแบบครบวงจร โดยมีทีมงานประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือวิศวกรด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

      3. ขยายตลาดด้วยพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม

บริษัทได้ดำเนินการขยายพื้นที่ให้บริการและพัฒนาโครงข่ายโดยพิจารณาความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์เป็นหลัก ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการในการเชื่อมต่อสื่อสารยังคงเติบโตสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และการขยายตัวของการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนในอาเซียน โดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้น บริษัทจึงได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่เศรษฐกิจหลักรวม 50 จังหวัด อาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพฯ 251 อาคาร นิคมอุตสาหกรรม 51 แห่ง ศูนย์บริการทั่วประเทศ 18 แห่ง  และมีเกตเวย์ 6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของการสื่อสารในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

4. ยกระดับการให้บริการและคำปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทมีการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการจัดสัมมนาอบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบข้อกังวลและข้อเสนอแนะด้วยการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมออกแบบเพื่อเสนองานกับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการและแนะนำบริการเพิ่มเติมที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของลูกค้า

      5. พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อโลกยุคดิจิตอล

บริษัทได้ติดตามและศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำยุค รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาของตลาดโทรคมนาคมที่มีทิศทางการเติบโตจากความต้องการการรับส่งข้อมูลและการให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เทคโนโลยี 5G บนเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการให้บริการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (IOT) เพื่อรองรับแนวโน้มเหล่านี้ในระยะยาว บริษัทฯจึงได้พัฒนาบริการต่างๆจากการทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของลูกค้าทั้งที่วางใจใช้บริการของบริษัทแล้ว และแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพด้วยการพัฒนาตลาดใหม่ที่เน้นคุณภาพบริการ เช่น กลุ่มผู้ใช้งานวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต