ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสาสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

ตำแหน่งงานว่าง

Responsibility

·         Analyze /advice financial and non-financial data to other departments with business knowledge.

·         Ability to develop and evolve long-term strategies while driving tactical projects,

·         Ability to build strong working relationship at all levels of the organization for preparing data.

Qualification

·         Male / Female

·         Bachelor’s Degree or higher in Computer, Engineering, Marketing analyst or related fields

·         Good command of English

·         Proficient with tools/applications for statistical analysis, especially MS Excel.

·         Strong Communication both Thai & English,

·         At least 4 years of relevant experience.

·         Welcome Fresh Graduate

 

 Job Descriptions

– Develops, plans, implements system equipment and services.

– Evaluates and recommends new products and systems to improve network and virtual infrastructure reliability, scale, and productivity.

– Coordinates relate business direction to determine business needs or requirements.

– Ensures that project/department milestones/goals are met and adhering to approved budgets.

– Understanding of infrastructure and application deployment option in SaaS, PaaS and IaaS

– Plans, coordinates, and implements new projects requiring system services.

– Performs analysis of resource needs to ensure system optimization and cost savings.

– Partnering with Security, implement best practices and audit recommendations to maintain a secure system environment.

Qualifications

– Bachelor’s degree in Information Technology Management, Computer Science or equivalent experience.

– Willing to learn and aggressive

– 1- 3 years related work experience.

– In-depth knowledge in IP networking, Virtualization, SDN topology and associated technologies such as OpenStack.

– Excellent interpersonal, written and oral communication skills.

 Job Descriptions

 • .     บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle และ MS SQL
 • .     ทำการสำรองระบบฐานข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูลสำรอง (Restore Database)
 • .     สามารถเขียน SQL ได้อย่างชำนาญ
 • .     ปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานของ Database เบื้องต้น
 • .     ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 • .     ลง Patch และ Upgrade ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • .     สร้างระบบฐานข้อมูลตามคำร้องขอของผู้รับบริการ
 • .     วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
 • .     จัดทำเอกสารคู่มือ และแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • .     ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้รับการบริการได้

Qualifications

 • .     ชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • .     การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • .     ประสบการณ์ 3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Database Administrator & Database Developer
 • .     มีความรู้และสามารถวางโครงสร้าง Data Warehouse ได้
 • .     มีความรู้ด้าน SSIS เขียน ETL ได้อย่างชำนาญ
 • .     ถ้ามีประสบการณ์ด้านการใช้ เครื่องมือ BI Tool จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Key Responsibilities :

 • Perform basic 24*7 network and service systems surveillance, and alarm monitoring to ensure timely response, in order to detect problems/ errors before they turn into incidents
 • Perform basic troubleshooting activity, in regards to manual, to resolve incident as soon as possible
 • Collaborate and support service desk operations, in regards to incidents, and perform basic troubleshooting activities to resolve incidents as soon as possible
 • Collaborate with relevant functions for support on troubleshooting immediate incident resolution to provide preliminary support to enhance smoothness of network and service operations
 • Respond to instructions to undertake specific tasks and routine tests on the network/systems to ensure that appropriate procedures are correctly adhered

Qualifications :

 • Male / Female age not over 28 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer, Engineering or related fields
 • Good command of English
 • 0 -3 years in computer network/ Internet experience
 • Solid knowledge of IP Network/ System
 • Certifying in CCNA / CCNP is preferred
 • Can work as a shift (for Network operation Center)
 • Experience in Network, Transmission, Data-com
 • Can work under presser and service mind
 • Welcome Fresh Graduate
 • TOEIC score 550 up would be a plus

Key Responsibilities :

 • Design and plan network to meet customer’s plans and requirements.
 • Test core network equipment and access network equipment (CPE).
 • Provide network and service advice to sales representatives and customer.

Qualifications :

 • Male / female age between 24-28 year old
 • Bachelor’s Degree in Telecom Engineer, Electronic Engineer, Computer Engineer or Relate Field
 • Minimum 2-3 years’ experience in relate field
 • Transmission, Data COM, Computer Network and Internet knowledge is necessary
 • Knowledge of Transmission products would be advantage
 • Network Planning experiences would be advantage
Key Responsibilities :

•        Study the new business in the views assigned by manager

•        Help generate the business plan by working as a team

•        Search for the information needed for generating the business plan eg market info, demand and competitors

•        Be able to draft the process for operation

•        Always self study for new trends related to company business

•        Help generate the competitive analysis on the product assigned, including SWOT and competitor information

•        Gather customer & market information from focus group

•        Be able to specialized on the product assigned to take care

•        Do the survey with Sales and external to find the information related to the product under responsibility

•        Do the product and price comparison report

Qualifications :

·        Basic knowledge of IT and marketing/financial related

·        Candidate who have experience in IT market would be a plus.

·        Efficient communications in English both spoken and written

·        Open mind, challenging and a open to change person is preferable

·        Good human relations, can be accepted comment from other person and can be comment in creative way.

·        Willing and patience to waiting for the success

 

Key Responsibilities :

·         พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้

·         วิเคราะห์ หาสาเหตุ ในการแก้ไขโปรแกรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

·         ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาระบบเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของบริษัท

 

Qualifications :

·         มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net (ASP.NET) อย่างน้อย 2 ปี

·         สามารถพัฒนาระบบ โดยใช้  MVC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความสามารถในการการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ HTML5, JavaScript, JQuery ได้

·         สามารถใช้งาน MS SQL-Server และเขียนชุดคำสั่ง SQL พื้นฐานได้

·         มีความสามารถในการยอมรับและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้

·         มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

Key Responsibilities :

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

Qualifications :

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm

Key Responsibilities :

 • Develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

 

Qualifications :

 • Male/ Female age not over 32 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2- 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in Chonburi and realm

Key Responsibilities :

 • To develop and maintain good relations with both new and existing customers
 • Provide full information on products and services and arrange appointment with customers
 • Handle full selling process from finding prospects, verifying opportunities until closing deals
 • Communicate with Sales & Marketing team to gather required information for updating database and also keep closely relationship with customers
 • Prepare sales forecasts, budgets, sales program, and update the report as monthly basic

 

Qualifications :

 • Female only age not over 35 years old
 • Work experience in Channel Sales, Project Sales or Corporate Sales at least 2 – 3 years
 • Proficient in computer skills especially MS Office
 • Proficient in Presentation Skill, Negotiation Skill and Sales Planning
 • Have experience in Leased Line , Internet, ISP business both Domestic and International will be advantage
 • Good interpersonal relations
 • Ability to work under pressure
 • Have own car and driving license also knows direction in BKK and realm
 • Good Command in English (Toeic score 550 up is advantage)
Responsibility

·         Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of services.

·         Ensure that all services are delivered on-time and within scope.

·         Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members

·         Develop a detailed project plan to monitor and track progress

·         Implement and manage change when necessary to meet project outputs

·         Gather all completion information to handover service and ensure the service will be passed into the operation phase.

Qualifications

·         Good command of written and spoken English communication.

·         Telecommunication business knowledge.

·         Proven experience 2-5 years as Service Delivery Management, Project Management, Network Engineering or IT solution position.

·         Excellent client-facing and internal communication skills

·         Strong leadership, analysis, negotiation, and problem-solving skill

·         Flexibility and ability to work and enjoy working under tight deadlines and handle pressure

·         Proven ability to lead & enable team and manage relationships with people for all level ranging from senior management to working team members trough collaboration and with high professionalism.

 

รายละเอียดงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงโครงข่าย Fiber Optic

 

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 22-25 ปี
 •  ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ด้าน Transmission, Data COM, Computer Network และ Internet
 • หากมีประสบการณ์ในทำงานในธุรกิจโทรคมนาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 •  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียนจบ รด.ปี 3 แล้ว
 • หากมีภูมิลำเนาใกล้สถานที่ปฎิบัติงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับวิศวกรที่เป็นบัณฑิตจบใหม่

 

Job assignment

 • นำเสนอขายสินค้า และบริการการของบริษัท Presentation Company Profile
 • ให้ข้อมูลด้านบริการ เกี่ยวกับสินค้า Internet/โครงข่ายส่วนบุคคล/Internet Data Center/Cloud Solutions เป็นต้น
 • หาลูกค้าใหม่ๆ เอกชล และราชการ พร้อมดูแลฐานลูกค้าเก่าที่ปิดงานมา
 • Survey ตลาด : คู่แข่ง วิเคราะห์ตลาดได้ วางแผนและนำเสนอแผนงานได้ สามารถอ่านสภาพวะของตลาดได้
 • โทรหาลูกค้า และสามารถรับสายลูกค้าในกรณี ลูกค้ามีปัญหา รับเรื่องเบื้องต้น
 • ทำ Sales Activity Report ได้ในรูปแบบ Excel/PowerPoint
 • รายงานตรงต่อ ผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานงานคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

 • ชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์, โทรคมนาคม, การจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประการณ์การด้านการขายมาอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านการขายสินค้าโครงการ (ICT Project), ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Datacenter กับลูกค้าโรงงานราชการจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Office – Word, Excel, PowerPoint) ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (ครั้งคราว)
 • มีความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการร์การทำงานในบริษัทด้าน IT และด้านโทรคมนาคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรักในการให้บริการ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Apply / Contact HR

Email: hr@symphony.net.th
Tel. 02-101-1111 Ext.36108 (K.Nonlanat)