การเซ็นสัญญาเพื่อสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ MCT Submarine Cable ระหว่าง 3 ประเทศ

3 บริษัทผู้นำทางด้านโทรคมนาคมจาก 3 ประเทศ ประเทศกัมพูชาโดย Paul Blanche-Horgan, Chief Executive Officer, Telcotech of Cambodia ประเทศมาเลเซียโดย Rozaimy Abd Rahman, Executive Vice President, Global & Wholesale, Telekom Malaysia Berhad of Malaysia และประเทศไทยโดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี H.E.Prak Sokhonn, Minister of Post and Telecommunication แห่งกัมพูชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเซ็นสัญญาประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในการลงทุนร่วมกันในโครงการก่อสร้างและวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำระหว่างประเทศ (MCT Submarine Cable System) เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในด้านการสื่อสาร การค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค โดยงานจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558