กิจกรรม SYMPHONY

2021

SYMPHONY COMMUNICATION ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ CSA STAR

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมทีมงานของบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems: ISMS) และ CSA STAR (Cloud Security Alliance , Security, Trust & Assurance Registry) จากตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับมาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งให้ความสำคัญด้านระบบการบริหารจัดการ โดยมีข้อกำหนดที่องค์กรพึงปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจและทรัพย์สินด้านสารสนเทศให้พ้นจากภัยคุกคามและความเสี่ยงต่าง ๆ และกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสียและคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนมาตรฐาน CSA STAR คือมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้ระบบคลาวด์ โดยมาตรฐาน CSA STAR ปรับปรุงมาจากมาตรฐาน ISO/ IEC 27001 ซึ่งการได้รับการรับรอง CSA STAR จะต้องได้รับการรับรองในมาตรฐาน ISO/ IEC 27001 และ Cloud Control Matrix (CCM) ก่อน

ทั้งนี้การได้รับมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะเรามุ่งที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและคู่ค้าของบริษัทฯ และเดินหน้าพัฒนาธุรกิจทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อไป

2021, 2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเปิดโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน หรือ Community Isolation ที่ริเริ่มและจัดตั้งโดย บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่แยกผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-สีเหลืองอ่อนที่มีอาการไม่หนักมากออกจากชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบการจัดการที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทางด้าน IT ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และได้รับเกียรติจากนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน กรุงเทพฯ

2021, 2021

บริจาคชุดของใช้ส่วนตัวเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนโดยคุณสิริวรรณ เปรมปรีดิ์ทวีสิน หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน พร้อมด้วยคุณไพศาล ไตรชวโรจน์ หัวหน้าสายงานสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2,000 ชุดให้กับสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางสาวสกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

2021

SYMPHONY Analyst Meeting

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2563 ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และในปีนี้มีการจัดประชุมในแบบ New Normal ซึ่งนักวิเคราะห์สามารถเลือกเข้าร่วมประชุมในแบบออนไลน์ได้เช่นกัน โดยคณะผู้บริหารได้ให้เกียรตินำเสนอผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 รวมถึงกล่าวถึงทิศทางของธุรกิจในอนาคต พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ กับนักวิเคราะห์ทุกท่านเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

2021

สมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (Thai Internet Service Provider Association) หรือ TISPA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (Thai Internet Service Provider Association) หรือ TISPA ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นที่บริษัทฯ

โดยมีคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากหลายบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมตามวาระประจำปี เพื่อหารือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

2021

New Year Visit 2021

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น นำโดยคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมลูกค้าในแบบ New Normal

พร้อมได้มอบของขวัญปีใหม่ที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษทุกปีให้กับลูกค้าแทนคำขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา ถือเป็นการมอบความสุขสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีด้วยกัน

 

2021

SYMPHONY และ AIMS DCTH เข้าร่วมการประชุมสมาชิก BKNIX

ในโอกาสการจัดงานประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น และเอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากสมาชิก พร้อมกันนี้ทั้งสองบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มจุดเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่สำนักงานสาขาของซิมโฟนี่ และพร้อมให้บริการกับสมาชิกเพื่อช่วยรองรับ Traffic จากในกรุงเทพฯ และส่วนกลางออกไปยังภูมิภาค ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ BKNIX ยังได้ขยายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)  อีกแห่งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น โดยงานจัดขึ้นที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

2020

SYMPHONY – CREDEN ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการให้บริการ e-KYC และ e-Signature

คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการให้บริการ e-KYC และ e-Signature ร่วมกับบริษัท บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด โดยมีคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณนัชชา พิมพ์ประสานต์ รองประธานฝ่ายธุรกิจและกลยุทธ์ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด เพื่อให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Know Your Customer (e-KYC) และระบบลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature (e-Signature) ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐแบบเรียลไทม์ ลดการใช้กระดาษและต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2020

BANGKOK BANK THANK YOU PARTY 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน Bangkok Bank Thank You Party 2020 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าจากธนาคารกรุงเทพที่มั่นใจใช้บริการของซิมโฟนี่มาโดยตลอด

โดยมีคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและคุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจองค์กรพร้อมทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรมให้การต้อนรับพร้อมร่วมทานอาหารและพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ร้านอาหารเสวย ริเวอร์วิว พระราม 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา

2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT)

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารและคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) ที่ กสทช. ร่วมมือกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำรวม 9 ราย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการด้านโทรคมนาคมร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ โดยมีพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันแถลงข่าว ณ สำนักงานกสทช. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา