กิจกรรม SYMPHONY

2022

SYMPHONY sponsored Yala Marathon 2022

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่งยะลามาราธอน 2022  โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้บริการ Internet และ Wi-Fi ความเร็วสูงสำหรับการทำ Live streaming ระบบลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน รวมถึงระบบจับเวลาทั้งหมดเพื่อให้กิจกรรมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลนครยะลา และเราได้นำภาพบรรยากาศบางส่วนของงานในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางเทศบาลนครยะลาที่ให้โอกาสเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จของงานครั้งนี้

2022

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ  Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA) ครั้งที่ 41

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นำโดยคุณ ยศศิริ กฤษณะสมิต AVP – Sales Government and State Enterprise Sector พร้อมทีมงานฝ่ายขายเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของเราพร้อมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาและประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ แก่ผู้เข้าร่วมงาน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

งานนี้จัดขึ้นวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2022

KMUTNB เข้าเยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จ.ระยอง 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จ.ระยอง

เพื่อเยี่ยมชมสถานที่พร้อมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ MCT Submarine Cable System

ทั้งยังมีโอกาสได้ชมห้องปฏิบัติงานจริงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากอุปกรณ์และระบบที่ใช้งานจริงในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ

2022

CommunicAsia 2022  

คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายและวิศวกรรมได้เข้าร่วมงาน CommunicAsia 2022 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมลูกค้าหลายราย รวมถึงได้พบปะพุดคุยและอัพเดทบริการบริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าได้รับทราบ อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2022

Grand Opening of ETIX Bangkok #1

คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวดาต้าเซ็นเตอร์ “ETIX Bangkok #1” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ถนนบางนา-ตราด จ. สมุทรปราการ โดยคุณ Alex ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกล่าวแสดงความยินดีในฐานะ Partner ที่ได้ร่วมงานกับ ETIX Bangkok #1 เพื่อช่วยกันยกระดับการให้บริการให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัล

2022

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นำโดยคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ

คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท และคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและแถลงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และความสำเร็จในปีที่ผ่านมาทั้งในด้านผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นทั้งด้านยอดขายและผลกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงการเพิ่มบริการและ Solutions ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้จัดที่โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

2022

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท และ รศ.ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างโอกาสร่วมกัน

อาทิเช่น การจัดโครงการอบรมทางวิชาการ การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านวิศวกรรมระหว่างบุคลากรทั้ง 2 องค์กร

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

2022

ร่วมลงนามในข้อตกลงจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการให้บริการคลาวด์กับลูกค้าของบริษัท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด, คุณสุวัฒน์ เจษฎางษ์กุล หัวหน้าสายงานธุรกิจใหม่และกลยุทธ์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเควิน เฉิง 

ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์, คุณปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ แผนกธุรกิจคลาวด์ จากหัวเว่ย ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเร่งพัฒนาการใช้คลาวด์และการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล ของประเทศไทย” ร่วมกัน

โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดของหัวเว่ย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานคลาวด์รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ บนแอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มและนวัตกรรมใหม่ ๆ บนคลาวด์ เพื่อนำเสนอบริการการใช้งานคลาวด์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของซิมโฟนี่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัทให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานหัวเว่ย อาคารจีทาวเวอร์ ถ. พระราม 9

2022

Symphony Communication ได้เข้าร่วมออกบูธงาน ” THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด 2022″

Symphony Communication ได้เข้าร่วมออกบูธงาน ” THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด 2022″ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ แก่ผู้เข้าร่วมงาน งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน พร้อมวิทยากรอีกหลายท่านที่มาให้ประเด็นชี้แนะอนาคตของประเทศไทยในด้านต่างๆ อย่างน่าสนใจ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ของหอการค้าไทย ประจำปี 2564

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการได้เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564  ภายใต้ชื่องาน “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”  จากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เป็นองค์กรที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรที่จะนำไปสู่ความแข็งแรง ยั่งยืนขององค์กร