การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสาร

คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมลงนามใน MOU ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 14 บริษัท เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานและเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จ. ปทุมธานีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562