คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานที่ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ Senior Vice President Enterprise Department และทีมงานฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี และคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมชมห้อง Training Equipment Room เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากอุปกรณ์และระบบที่ใช้งานจริงในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม Network Operation Center (NOC) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและดูแลโครงข่ายบริการของบริษัทฯ ที่เปิดตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมอธิบายการทำงานด้านการดูแลระบบโครงข่ายและวงจรสื่อสารหรือ Network Monitoring ของบริษัท และในช่วงท้าย ทีมงานได้เตรียมมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมตอบคำถามรับของขวัญที่ระลึกจากบริษัทฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองอีกด้วย