คณะผู้บริหารเยี่ยมชมความก้าวหน้างานก่อสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออก

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออก ในเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (DROC) และสำนักงานสำรองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (BCP) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 และจะสามารถเปิดทำการในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้