งานสัมนาและพบปะลูกค้า IT

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมนาและพบปะลูกค้า IT กลุ่มโรงแรมที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอบริการด้านอินเทอร์เน็ตและ Hotel Solution ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านโรงแรมโดยเฉพาะ พร้อมได้มีโอกาสกับพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้การบริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น ในระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลำดับ