ซิมโฟนี่ฯ ร่วมออกบูธโครงการ ACM-ICPC Thailand National On-Site Programming Contest 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบประเทศไทย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ พร้อมร่วมออกบูธแสดงโซลูชั่นการทำงานอุปกรณ์ Router ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อของโครงข่ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานในปีนี้