ซิมโฟนี่ ขยายฐานลูกค้าภาคตะวันออก

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดงานสัมมนากับทาง Window IT Pro ในงาน Empowering Industrial Tour 2013 ที่จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในให้บริการของทางบริษัทฯ ที่ขยายโครงข่ายทางภาคตะวันออกและสามารถให้บริการได้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้น ด้วยคุณภาพการให้บริการมาตรฐาน SLA 99.9% ทุกวงจร โดยมีชุมสายและศูนย์บริการในแต่ละพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในงานสัมมนาได้รับการตอบรับจากชาวไอที ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา