ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นร่วมงาน 50th PSU Engineering Excellence Thailand 4.0

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงาน 50th PSU Engineering Excellence Thailand 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและการเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ทีมงานได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในการเข้าเยี่ยมชมบูธของทางบริษัทฯ