ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เข้าร่วมงาน SReXperts APAC 2017

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน SReXperts APAC 2017 จัดโดย NOKIA  โดยให้การสนับสนุนบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต WI-FI ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบริการของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นให้กับผู้บริหารจากธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำทั่วโลก ทั้งยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและบริการใหม่ๆ รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตร่วมกัน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  งานเมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560