บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ม.มหิดล

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรมให้การต้อนรับ อาจารย์กิตติคุณ ทองกัญชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าเยี่ยมชมการให้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ และรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน นอกจากนี้น้องๆ นักศึกษายังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการได้ชมการใช้งานจริงของอุปกรณ์และระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561