ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ร่วมสนับสนุนโครงการ ออมสินอาสา “พัฒนาเพื่อน้อง” ครั้งที่ 7

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นได้เข้าร่วมและมอบเงินสนับสนุนโครงการ ออมสินอาสา “พัฒนาเพื่อน้อง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 จัดโดยกลุ่มใจรักพัฒนา เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ชำรุดและขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566