ซิมโฟนี่ ร่วมลงนามจัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้า PEA

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ที่พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ทัศนีย์ภาพบ้านเมืองให้มีความสวยงามและมีระเบียบ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ PEA ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA