ธสน. ปล่อยกู้ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค รองรับการขยายตัวสู่ AEC

นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ ธสน. จำนวน 150 ล้านบาท ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทนำไปใช้ขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมภาคตะวันออกทั้งหมด รวมถึงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค รองรับการขยายตัวของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมในไทย และใช้เป็นฐานเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 255