บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ในการเพิ่มบริการ Cloud Computing ภายในประเทศภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าพบคุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) ในโอกาสที่บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ในการเพิ่มบริการ Cloud Computing ภายในประเทศภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ทั้งนี้เพื่อสามารถให้บริการ Cloud เพิ่มเติมบนโครงข่ายคุณภาพของซิมโฟนี่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิทัล