ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “SYMC” ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน