ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา