ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งสามารถเลือกรับชมหรือฟังซ้ำ ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้ดังนี้ วีดีโอบันทึกการประชุม: บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งสามารถเลือกรับชมหรือฟังซ้ำ ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้ดังนี้ วีดีโอบันทึกการประชุม: https://www.symphony.net.th/ir_index.php มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น: http://www.settrade.com/simsImg/news/2012/12019538.pdf