พิธีทำบุญ เปิดป้ายอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารและคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำพิธีเปิดป้ายอาคารอย่างเป็นทางการ โดยสถานีเคเบิลใต้น้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ตำบลตะพง จังหวัดระยอง สร้างบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท โดยเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิลระหว่างภาคพื้นดินและเคเบิลภาคพื้นน้ำ จุดเด่นคืออาคารนี้เป็นระบบ Open Access สามารถวางระบบการเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำได้สูงสุดถึง 4 ระบบด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการวางระบบเคเบิลใต้น้ำไปแล้ว 1 ระบบ คือ “MCT” หรือ Malaysia-Cambodia-Thailand Submarine Cable System เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง 3 ประเทศ คือประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียน (HUB of ASEAN) และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก