พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Digital Asia Hub” ระหว่าง ETDA และ Digital Asia Hub

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (Thai Internet Service Provider Association) หรือ TISPA เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “Digital Asia Hub” ระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA และ Digital Asia Hub เพื่อร่วมกันจัดตั้ง The Digital Asia Hub Thailand ในการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกันในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคมโดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เผยแพร่ความรู้และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางปฏิบัติในการทำความร่วมมือด้านการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในงาน Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน