พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตกับบริษัท ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ระหว่าง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ และบริษัท ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณอัจฉราวรรณ ประทุมวัลย์ กรรมการบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตระหว่างทั้ง 2 บริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ณ บริษัท ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558