พิธีลงนามสัญญาให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง SYMC-CTH

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเซ็นสัญญาให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดเศรษฐกิจหลักๆ ใน 10 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี เพชรบุรี ภูเก็ต หาดใหญ่ เพื่อประสานธุรกิจร่วมพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อก้าวไปสู่ผู้นำในตลาดเทคโนโลยีการสื่อสารและตลาดทีวีดาวเทียม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว