มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น้ำ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนากร ศรีระวัลย์ Head of Section Eastern Region และทีมงานฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับ ผศ. สุประวิทย์ เมืองเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำโมฬี จ.ระยอง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่พร้อมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ MCT Submarine Cable System ที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างไทย กัมพูชาและมาเลเซียผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก ทั้งยังมีโอกาสได้ชมห้องปฏิบัติงานจริงในโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากอุปกรณ์และระบบที่ใช้งานจริงในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร และในช่วงท้าย ทีมงานได้มีการมอบของขวัญที่ระลึกจากบริษัทฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองอีกด้วย