ลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อจัดสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออก ในเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (DROC) และสำนักงานสำรองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (BCP) ซึ่งจะสามารถเปิดทำการได้ภายในปลายปีนี้เป็นต้นไป