สนับสนุนกิจกรรม Sport Day ประจำปี 2556 การไฟฟ้านครหลวง

คุณวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม Sport Day ประจำปี 2556 การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความสมานสามัคคี ขวัญกำลังใจของพนักงานรวมทั้งครอบครัว ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา