แกะรอยหุ้น Special @ Investor Night Party

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการ “แกะรอยหุ้น Special @ Investor Night Party” ซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ www.stock2morrow.com เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ รายการ “แกะรอยหุ้น” เป็นรายการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเชิงลึก ผ่านการตั้งคำถามจากนักลงทุนจริงๆ ถึงผู้บริหารโดยตรง เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบถึงวิสัยทัศน์จากผู้บริหารและข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 21.00-22.00 น. ทาง สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel