SYMPHONY เข้าร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2022

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2022 ภายใต้ชื่องาน

“Trend Technology for Insurance” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ ชมรมไอทีประกันภัย โดยได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ประกันชีวิตและนายหน้าประกันภัย ทั้งยังได้พุดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าและผู้ร่วมงาน พร้อมมีกิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลและของที่ระลึกจากเราอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี