บริษัทเข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทยในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณธนิตา กิติทวีเสถียร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการเข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทยในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2565 “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ของหอการค้าไทยเมื่อปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ และพนักงานทุกท่านจะรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของบริษัทฯ ต่อไป เพื่อรักษาและสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน