ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณนพดล มุสิกะรังษี Head of ICT Pre-Sales Department ให้การบรรยายในหัวข้อ IT Security & Big Data และคุณศศิน เขมเกษมศานต์ Head of Network Operation Department พาเยี่ยมชมห้อง Network Operation Center (NOC) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและดูแลโครงข่ายบริการของบริษัทฯ ที่เปิดตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมอธิบายการทำงานด้านการดูแลระบบโครงข่ายและวงจรสื่อสารหรือ Network Monitoring ของบริษัท และในช่วงท้าย ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมตอบคำถามรับของขวัญที่ระลึกจากบริษัทฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง