SYMPHONY Kick-off 2023

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุม Management Kick-Off Meeting และ Sales Kick-Off Meeting 2023 โดยได้นำเสนอภาพรวมผลการทำงานในปีที่ผ่านมาของแต่ละแผนกและหาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผนรวมถึงกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2023

โดยได้รับเกียรติจากคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการร่วมนำเสนอข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้กำลังใจในการทำงานกับพนักงานทุกคนเพื่อสร้างให้ทุกคนร่วมมือกันส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 และ 11 มกราคม ณ โรงแรม Chatrium Grand Bangkok และ Pullman Bangkok King Power ตามลำดับ