SYMPHONY Green Run

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ จัดกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน SYMPHONY “GREEN RUN : กล้า เปลี่ยน โลก” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงบุคคลทั่วไปใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และรณรงค์ให้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านการปลูกต้นไม้ โดยนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ไปซื้อกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 900 ต้นส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ตามโครงการ Green Bangkok 2030 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณแมทธิว ดีน ดารานักแสดง และผู้แทนจากสำนักงานสวนสาธารณะกรุงเทพฯ ผู้ให้การสนับสนุนและอาสาสมัครนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะจตุจักร กรุงเทพมหานคร