ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เข้าพบคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าพบประธานและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำบริการต่างๆ อาทิ บริการโครงข่ายภายในประเทศ โครงข่ายระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์เและโซลูชั่นต่างๆ ของบริษัท และได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2563