Troop เทศกาลไหว้พระจันทร์

ในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2557 จะเป็นวันที่พระจันทร์สวยที่สุดในรอบปี และเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ ซิมโฟนี่จึงจัดทำขนมไหว้พระจันทร์เพื่อนำไปมอบให้กับลูกค้าของเรา โดยมี 2 แบบได้แก่ไส้ทุเรียนไข่เดี่ยว และไส้คัสตาร์ด ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นโลโก้ซิมโฟนี่ที่สวยงาม โดยทีมงานได้นำขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยส่งถึงมือคุณลูกค้ากันถึงที่ทำงานกันเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา