กนอ.เยี่ยมชมบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานได้ให้การต้อนรับคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าฯ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีโอกาสประชุมและแลกเปลี่ยนนานาทรรศนะระหว่างผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการขยายบริการด้านโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในนิคมฯ ได้เข้าถึงโครงข่ายคุณภาพเพื่อให้ทุกธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ